Społeczna kontrola

W Chełmie nie brakuje osób, które interesują się sprawami miasta i skrupulatnie śledzą postępowania administracyjne urzędu. Zwrócili nam uwagę na jedno z nich – powiązane z ul. Rejowiecką. Miasto musiało zaklasyfikować „krajówkę” pod względem wypadków śmiertelnych i bezpieczeństwa. – Czy nie powinno tego zrobić przed remontem? – dociekają.

Raport dotyczący „klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej w ciągu drogi krajowej Nr 12 będącej w sieci TEN-T w granicach administracyjnych miasta” przygotowała firma PIOKAM Piotr Karaś z Warszawy. Na stronach internetowych urzędu pojawił się pod koniec 2020 roku. Stąd pytanie naszych Czytelników, dlaczego klasyfikację drogi wykonuje się praktycznie po jej remoncie a nie przed pracami. – Być może miałoby to wpływ na przebieg remontu, projekt, dodatkowe zabezpieczenia czy oznaczenia – mówią.

Miejscy urzędnicy zapewniają, że nie ma w tym nic dziwnego i sam raport nie ma nic wspólnego z remontem „krajówki”.

– Podstawą prawną dokonania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – informuje Damian Zieliński z chełmskiego magistratu. – W ramach opisanego w ustawie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej zarządca drogi jest zobowiązany m.in. do przeprowadzania, co najmniej raz na trzy lata, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych. Raport Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) nie jest związany z przebudową DK 12 i wynika z ww. przepisów prawnych.

Urzędnicy tłumaczą, że firma, która zajęła się opracowaniem raportu, wyłoniona została na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro obowiązującego w urzędzie. Za wykonanie raportu miasto zapłaciło 9 225 zł. Czy warszawska firma, która zdobyła zlecenie, była jedyną, która złożyła ofertę albo do której wysłano zapytanie w związku z postępowaniem? Tego miasto już nie zdradziło. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here