Społecznicy od najmłodszych lat

Znamy już wyniki pierwszego naboru projektów do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Lublina. Młodzież na swoje pomysły otrzymała 57 830 zł. Do realizacji trafi 18 projektów. To nie koniec naboru, bo od 1 lipca można składać kolejne wnioski. Do wydania jest jeszcze ponad 38 000 złotych.


– Cieszy nas tak duże zainteresowanie Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim. Już teraz widać, że pomoże on w realizacji pomysłów i pasji młodzieży. Gratuluję wszystkim wnioskodawcom kreatywności, inicjatywy i wspólnego działania – podkreśla Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania. Kapituła konkursowa zarekomendowała do dofinansowania projekty w kwocie łączną kwotę 57 830 zł. W kategorii projektów dla dzieci przyznano dofinansowanie na 13 930 zł, w kategorii projektów dla młodzieży – 28 000 zł, a w kategorii projektów studenckich – 15 900 zł.

– Kwoty te nie wyczerpują całej puli środków przeznaczonych na realizacje działań młodzieżowych w 2019 r. W związku z tym decyzją komisji oraz operatora Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, od dnia 1 lipca 2019 r. zostanie ogłoszony kolejny nabór projektów – tym razem w trybie ciągłym. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie mbo.teatrikon.pl, w zakładce „Aktualności” – informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza. – Projekty, które nie otrzymały dofinansowania, mogą być złożone ponownie w kolejnym naborze. Niebawem udostępnione zostaną karty oceny wniosków – dodaje.

Wnioski mogą składać zespoły składające się z trojga uczniów lubelskich szkół publicznych i niepublicznych od 1 klasy szkoły podstawowej oraz studenci i studentki lubelskich szkół wyższych i uczelni do ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. W imieniu dzieci i młodzieży niepełnoletniej projekt składa pełnoletni przedstawiciel. Realizatorem Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jest Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”.

Co zyskało dofinansowanie?

Młodzieżowy Budżet Obywatelski to efektem pracy powołanego we wrześniu 2018 roku Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży oraz Młodzieżowej Rady Miasta. Wszystkie środki sa dedykowane młodzieży i jej pomysłom na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim. Podobna inicjatywa funkcjonuje, m.in. w Szczecinie i Sosnowcu. Pula środków lubelskiego młodzieżowego budżetu jest ściśle określona: tak jak w „dużym” budżecie mogą być przyznane granty różnej wartości duży projekt o wartości 5000 zł, średni do 3000 zł i mały do 1000 zł. Osobno rozpatrywane są projekty skierowane dla dzieci, osobno dla młodzieży i studentów.

Na projekty dla dzieci w MBO znalazło się 28800 zł (w tym jeden duży grant o wartości 5000,00 zł.). Projektu „Moja przyszłość w moich rękach I chcę się do tego dobrze przygotować”. Wśród projektów małych i średnich znalazły się m.in. projekt „Gry planszowe na przerwach – STOP telefonom!” czy „Nie hejtuję w życiu i w Internecie”.

Młodzieżowe projekty, na które łącznie przeznaczono 33 600 zł to np. wybrany do realizacji średni projekt pt. „Tej Jesieni Nauczę się Debatować – cykl szkoleń” czy duży projekt „STOP dopalaczom!!!”.

Studenci, którzy mają do rozdysponowania także 33 600 zł, postawili na dokształcanie (3000 zł.) otrzyma np. organizowana przez studentów KUL III Letnia Szkoła Kognitywistyki „Umysł w kulturze”. Młodzież i studenci mają do dyspozycji także dwa razy po 5000 zł na duże projekty.

Projekty w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim są realizowane od 24 czerwca do 30 listopada 2019 r (EM.K.)