Spór o Wirtualne Powiaty 3

(25 sierpnia) Radni powiatowi są tak stęsknieni za obradami, że nawet sesje nadzwyczajne, z mocy prawa pozbawione interpelacji, zmieniają w bardzo długie dyskusje. Prym niemal zawsze wiedzie Wiesław Holaczuk, który i tym razem tradycję podtrzymał. Zarzucił obecnemu zarządowi brak dostatecznego nadzoru nad spółką Wirtualne Powiaty 3, która powinna dostarczać Internet do miejsc, w których do tej pory go nie było.

Sesja – w założeniu kilkuminutowa, bo nadzwyczajna – przeciągnęła się do niemal godziny. Spór dotyczył dokładania przez powiat pieniędzy do spółki Wirtualne Powiaty 3. Zdaniem radnego Wiesława Holaczuka brak nadzoru jest oczywisty, bo przez trzy lata nie pilnowano spółki, aż w tym roku jej zarząd nie otrzymał absolutorium i zrezygnowała pani prezes. W odpowiedzi starosta Andrzej Romańczuk zauważył, że WP3 powstały przed ośmioma laty, zaś sama spółka przed trzema i opóźnienia wynikają przede wszystkim z opieszałości niektórych samorządów, które nie rozumiały tak istoty, jak i procesów związanych z jej działalnością. Z kolei wiceprzewodniczący rady Janusz Kloc zauważył, że krytykować jest łatwo po czasie, kiedy zna się nowe elementy rzeczywistości. Mariusz Zańko dodał, że sama idea powstania spółki była dobra i potrzebna, problemy wyniknęły jednak w znacznej mierze ze zmieniającej się rzeczywistości i braku szybkiej reakcji na zmiany technologiczne. Radni podkreślali, że samorządy często nie zdawały sobie sprawy z wagi pośpiechu i konieczności podejmowania decyzji nie za kwartał czy rok, lecz już. Zwracano uwagę, że technologię LTE zaczęli masowo wprowadzać operatorzy sieci komórkowych, co w znacznej mierze utrudniło spółce WP3 wejście na rynek. Najbardziej pesymistyczny co do przyszłości spółki był Edward Łągwa, który ostatecznie zagłosował jako jedyny przeciwko uchwale dotyczącej zmian w budżecie, które obejmowały m.in. kilkudziesięciotysięczny wkład w ten twór. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę – za było 13 radnych, 2 się wstrzymało, 1 był przeciw.
Spółka Wirtualne Powiaty 3 składa się z 19 partnerów reprezentowanych przez samorządowców z powiatów: łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego. Liderem jest powiat łęczyński. Nadrzędnym zadaniem spółki jest zarządzanie infrastrukturą sieciową i dbanie o jej utrzymanie, a także świadczenie usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze sieć pozwala świadczyć szybki i niezawodny dostęp do internetu oraz spełnia najnowsze standardy obowiązujące na rynku telekomunikacyjnym. Uruchomiła ok. 250 publicznych punktów dostępowych typu HOTSPOT. Są to miejsca publiczne, gdzie każdy mieszkaniec, turysta może bezpłatnie skorzystać z dostępu do Internetu. Kolejnym etapem jest komercyjna usługa dostępu do internetu dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dotyczy to zwłaszcza terenów wykluczonych cyfrowo, nie działa tam żaden operator komercyjny. Obecnie do WP3 podłączonych jest ok. 700 odbiorców.  (gd)