Sprawdzian wypadł jako tako

To był ostatni taki egzamin dla klas szóstych. Za rok sprawdzianu już nie będzie. W naszym województwie przystąpiło do niego ponad 19 tysięcy 700 uczniów. Wyniki nie zaskakują – Lubelszczyzna pozostaje w krajowej średniej.

 
Na napisanie sprawdzianu szóstoklasiści mieli 125 minut. Arkusz egzaminacyjny składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki, a druga z języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, francuski, hiszpański niemiecki, rosyjski i włoski). Język polski lubelscy uczniowie napisali na 71 procent, matematykę – na 53 procent, a angielski na 69 procent. Dobrze poradzili sobie z zadaniami z języka polskiego wymagającymi wyszukania informacji, więcej trudności sprawiła im analiza wiersza. Na egzaminie z matematyki największym kłopotem było zadanie z geometrii przestrzennej, które polegało na obliczeniu objętości bryły. Wyzwaniem na tegorocznym sprawdzianie z języków nowożytnych okazały się z kolei zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstów pisanych. Były to zdecydowanie najtrudniejsze zadania w całym arkuszu.

Lubelscy uczniowie z wysokimi wynikami

Tradycyjnie już wysokim wynikiem sprawdzianu wśród lubelskich szkół podstawowych pochwalić się może SP im. Bolesława Chrobrego, której uczniowie uzyskali najwyższy wynik ogólny – 91 procent. – Jesteśmy dumni z naszych uczniów, tym bardziej, że egzamin z matematyki nie należał do najłatwiejszych – mówi Jadwiga Czerkas, dyrektor placówki. Wysoki wynik egzaminu to radość również dla dyrektora SP nr 38 im. Henryka Sienkiewicza. – Nasz tegoroczny wynik oceniam jako bardzo dobry – jest podobny do ubiegłorocznych wyników – mówi dyrektor Mirosław Wójcik. Ogólny wyniki szkoły to 73 procent. Taki sam wynik zdobyli uczniowie z SP nr 7 z ulicy Plażowej. – Szkoła od lat uzyskuje wysokie wyniki. W poprzednich latach bywały one jeszcze wyższe, bo przez trzy lata mieliśmy jeden z najwyższych wyników na Lubelszczyźnie. Warto zaznaczyć, że uzyskaliśmy wysoki wynik z angielskiego (81 procent), mimo że nasi uczniowie nie korzystają w takim stopniu z prywatnych korepetycji, jak uczniowie z dzielnic takich jak Czuby czy Węglin. Uczniowie ze Śródmieścia nie należą do majętnych, nie mamy też dużej liczby laureatów olimpiad przedmiotowych, którzy automatycznie uzyskują na sprawdzianie najwyższe wyniki z danego przedmiotu – mówi Mariusz Lisek, dyrektor SP nr 7.
Szóstoklasiści, którzy nie mogli napisać egzaminu 5 kwietnia, muszą to zrobić w drugim, dodatkowym terminie – 2 czerwca. Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum rejonowego. Istotne są tylko, jeśli zdecyduje się on zdawać do wybranej przez siebie szkoły. Zaświadczenia wydane przez CKE z wynikiem uzyskanym ze sprawdzianu uczniowie dostaną 24 czerwca wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.
(EM.K.)

Średni wynik lubelskich szkół ogółem w procentach

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego – 91 proc.
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica – 81 proc.
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Paderewski” – 81 proc.
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej – 79 proc.
Szkoła Podstawowa przy ul. Muzycznej – 76 proc.
Szkoła Podstawowa nr 6 – 75 proc.
Szkoła Podstawowa nr 29 – 75 proc.
Szkoła Podstawowa nr 45 – 75 proc.
Szkoła Podstawowa Nr 51 – 75 proc.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Skrzydła” – 75 proc.
Szkoła Podstawowa nr 4 – 74 proc.
Szkoła Podstawowa nr 52 – 74 proc.
Szkoła Podstawowa nr 7 – 73 proc.
Szkoła Podstawowa nr 10 – 73 proc.
Szkoła Podstawowa nr 21 – 73 proc.
Szkoła Podstawowa nr 38 – 73 proc.
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi – 72 proc.
Szkoła Podstawowa nr 34 – 72 proc.
Szkoła Podstawowa nr 42 – 72 proc.
Szkoła Podstawowa nr 50 – 71 proc.
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi – 69 proc.
Szkoła Podstawowa nr 39 – 69 proc.
Szkoła Podstawowa Nr 40 – 69 proc.
Szkoła Podstawowa nr 44 – 69 proc.
Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej – 69 proc.
Szkoła Podstawowa nr 47 – 68 proc.
Szkoła Podstawowa nr 3 – 67 proc.
Szkoła Podstawowa nr 23 – 67 proc.
Szkoła Podstawowa nr 24 – 67 proc.
Szkoła Podstawowa nr 30 – 67 proc.
Szkoła Podstawowa nr 43 – 67 proc.
Szkoła Podstawowa nr 46 – 67 proc.
Szkoła Podstawowa Nr 48 – 67 proc.
Szkoła Podstawowa nr 2 – 66 proc.
Szkoła Podstawowa nr 14 – 66 proc.
Szkoła Podstawowa nr 27 – 66 proc.
Szkoła Podstawowa nr 22 – 64 proc.
Szkoła Podstawowa Nr 31 – 64 proc.
Szkoła Podstawowa Nr 11 – 61 proc.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori – 63 proc.
Szkoła Podstawowa nr 25 – 55 proc.
Szkoła Podstawowa nr 17 – 46 proc.
Szkoła Podstawowa Nr 20 – 44 proc.
Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena – 41 proc.
Szkoła Podstawowa im. św. Teresy – 32 proc.
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 56 – 31 proc.