Sprawozdania zdominowały sesję

Czwartkowa (14 kwietnia) sesja Rady Gminy Wola Uhruska trwała niemal 6 godzin. Wszystko przez to, że na czas obrad zaplanowano kilka sprawozdań. Zaczęło się jak zwykle, od zdania relacji wójta z jego działalności od czasu ostatniej sesji. Pod nieobecność Jana Łukasika opowiedział o tym jego zastępca, Leszek Jóźwiak. Potem przyszła kolej na interpelacje. Zaczął Tadeusz Pawłowski, który pytał o nowe przepisy o wycince drzew na prywatnych posesjach. Chciał też wiedzieć, czy gmina planuje oczyszczenie kanału przy zalewie „Pompka”, dopytywał też o zwolnienia od podatku dla firm, które stwarzają nowe miejsca pracy, a także, czy służby wojewody zaakceptowały uchwałę RG ws. oddalenia skargi na dyrektora ZS w Woli Uhruskiej złożonej przez radną, Beatę Kuczyńską-Jurek oraz pytał, czy da się odwodnić bazar w Woli Uhruskiej. Zdzisław Dąbrowski apelował o szybki remont cząstkowy dróg, zwrócił się też do obecnego na spotkaniu komendanta KPP we Włodawie, mł. isnp. Mariusza Siegiedy o „załatwienie” problemu pijaczków zbierających się wokół świetlicy w Kosyniu. Teresa Kościuk chciała wiedzieć, jak wyglądają sprawy oświatowe po ostatniej reorganizacji szkół, a poza tym zapytała, czy będzie remont drogi Uhrusk-Łukówek. Eugenia Pręciuk swoją interpelację skierowała do komendantów placówek SG w Zbereżu i Woli Uhruskiej – ppłk. Zbigniewa Kosza i mjr. Sławomira Olszewskiego. Żądała ona, by patrolujący granicę funkcjonariusze nie niszczyli dróg dojazdowych do łąk i pól i samych łąk. Maria Haciuk zwróciła się o oznakowanie ulic i domów w Woli Uhruskiej, zaś Antoni Linde o remont drogi powiatowej Mszanka-Łukówek. Uwagę na nieprzejezdną drogę gminną zwrócił też Tadeusz Niewiadomski. Mariusz Karpowicz domagał się pomalowania świetlicy w Zbereżu zalanej dwa lata temu przez pękniętą rurę, a Jan Polak pytał, czy ruszyły już sanitarne odstrzały dzików. Marian Łubkowski ponowił swoją interpelację z poprzednich posiedzeń dotyczącą opracowania planu promocji turystycznej gminy na najbliższy sezon.
Po interpelacjach głos zabrali komendanci, a po ich krótkich wystąpieniach przyszedł czas na uchwały. Pierwsza z nich to plan ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, na który w tym roku gmina przeznaczy 10 tys. zł. Nowością jest to, że teraz decydując się na adopcję kota gmina zwróci nam 100 zł kosztów na niego poniesionych (dla psa 200 zł). Następnie przyjęto stawki za wodę i ścieki, które będą obowiązywać od 1 czerwca. I tak za jeden metr sześcienny wody zapłacimy 3,25 zł, zaś za tyle samo ścieków 4,90 zł (0,85 zł dopłaci gmina), zaś miesięczny abonament za przesył i utrzymanie linii to 5,15 zł/mies. W porównaniu do roku poprzedniego jest to podwyżka o 20 groszy. Potem radni przyjęli zmiany w budżecie i wysłuchali sprawozdania Janiny Kurzydłowskiej – kierownik GOPS z ubiegłorocznej działalności tej instytucji. Ostatnim punktem obrad były sprawozdania z prac komisji stałych.

News will be here