Sprzęt antycovidowy dla DPS w Różance

(2 września) 4800 maseczek ochronnych jednorazowych, 2100 maseczek wielokrotnego użytku, 1000 kombinezonów ochronnych jednorazowych, 150 kombinezonów ochronnych wielorazowych i wiele innych środków ochrony i dezynfekcji przekazał na ręce starosty włodawskiego Andrzeja Romańczuka marszałek województwa Jarosław Stawiarski. Ta pomoc trafi do jednego z największych domów pomocy społecznej w województwie lubelskim – „Domu Seniora” w Różance.


Uroczyste przekazanie sprzętu wartego ok. 100 tys. zł miało miejsce przy stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego na Bursakach w Lublinie. Jest to kolejna dostawa w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. (pk)