Starosta odmówił burmistrzowi

Starosta Łukasz Reszka negatywnie odpowiedział na wystąpienie burmistrza Waldemara Jaksona o obniżenie stawek najmu krytych kortów przy PCEZ dla tenisistów Avii Świdnik lub przekazanie im środków, które teraz powiat przeznacza na sponsoring piłkarzy MKS Avia Świdnik. Powiat proponuje za to, by miasto przejęło zarząd nad wspomnianymi kortami, o czym już kiedyś rozmawiano.


Z początkiem roku Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które zawiaduje wybudowanymi przed trzema laty przez powiat całorocznymi kortami tenisowymi, podniosło dość znacznie stawki wynajmu obiektu, na którym w sezonie zimowym trenują m.in. zawodnicy Klubu Tenisowego Avia Świdnik. Ujął się za nimi burmistrz Waldemar Jakson, który wystosował w tej sprawie pismo do starosty Łukasz Reszki.

– Opłaty po podwyżce stawki za wynajem będą wynosić 5200 zł miesięcznie, co w całym okresie zimowym daje kwotę ok. 36 tys. zł. Mając na uwadze fakt, że działalność stowarzyszenia jest w największym stopniu finansowana przez Gminę Miejską Świdnik, zwiększona stawka na wynajem wymienionych obiektów obciąży w efekcie budżet miejski i będzie stanowiła w istocie wsparcie dla powiatu świdnickiego.

Opierając się o dotychczasową dobrą współpracę z powiatem świdnickim w zakresie wspierania sportu na terenie miasta, proszę pana starostę o utrzymanie stawek za wynajem powiatowej hali tenisowej dla klubu tenisowego na dotychczasowym poziomie – napisał Waldemar Jakson. – Jednocześnie dziękuję panu za wsparcie miejskiego sportu i przekazanie na ten cel w ramach sponsoringu działalności sportowej spółki MKS Avia Świdnik kwoty 12 tys. zł rocznie. Proszę jednak o rozważenie możliwości przekazania tej kwoty na rzecz pokrycia kosztów, jakie ponosi zarządca kortów tenisowych w związku z wynajmem dla klubu sportowego Avia.

I chyba nie takiej odpowiedzi się spodziewał, bo starosta odmówił, a dotąd obydwa samorządy rządzone przez PiS i wspierające je środowiska praktycznie zgadzały się w każdej sprawie.

Co prawda starostwo stwierdził, że rozumie, iż sytuacja finansowa miasta nie pozwala na zaspokajanie wszystkich zgłaszanych potrzeb przez organizację pozarządowe działające w Świdniku, ale podobnie sytuacja wygląda w powiecie, a do tego zarząd powiatu przyjął zasadę, że stawki wynajmu obiektów przyszkolnych są w wyłącznej kompetencji dyrektorów placówek i starostwo nie będzie w to ingerować.

– W związku z racjonalizacją polityki finansowej powiatu, każda jednostka została zobligowana do poczynienia niezbędnych oszczędności zmniejszenia wydatków i zwiększenia dochodów. Przy czym powyższe nie może mieć negatywnego wpływu na podstawową działalność szkoły, jakość kształcenia, warunki pracy nauczycieli i całego personelu – odpisał Łukasz Reszka, wyjaśniając, że nie jest również możliwe przeznaczenie środków, jakie powiat przeznacza na podstawie umowy sponsorskiej dla MKS Avia (piłka nożna i pływacy – przyp. aut.) na wsparcie Klubu Tenisowego Avia, bo wszystkie stowarzyszenia sportowe wspierane są przez powiat w formie dotacji ze środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami trzeciego sektora.

Jednocześnie Reszka zapowiedział, że jest gotowy wrócić do podjętych swego czasu przez ratusz rozmów w sprawie przekazania miastu kortów wraz z działką w zamian za jakąś nieruchomość należącą do miasta.

Burmistrz do odpowiedzi i propozycji starosty jeszcze się nie odniósł. JN