Starsi uczniowie wciąż uczą się zdalnie

Najmłodsi uczniowie mają za sobą dwa tygodnie nauki stacjonarnej. W województwie lubelskim przybyło przypadków Covid-19 w placówkach oświatowych, ale Chełma to na razie nie dotyczy. Przedłużono zdalną naukę dla uczniów podstawówek z klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Gdy 18 stycznia br. uczniowie klas I-III podstawówek wrócili do nauki stacjonarnej, dyrektorzy chełmskich szkół cieszyli się i czekali na powrót do szkół ich starszych kolegów. Ale na razie to nie nastąpi. Pod koniec ubiegłego tygodnia ogłoszono, że nauka zdalna dla uczniów podstawówek z klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużona o kolejne dwa tygodnie, do 14 lutego br.

W rozporządzeniu, wchodzącym w życie 1 lutego br., wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Ogłoszono też terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz maturalnych konsultacje indywidualne z przedmiotów egzaminacyjnych w małych grupach.

W chełmskich placówkach oficjalnie bez infekcji

Na ogłoszonej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie liście placówek oświatowych województwa lubelskiego, w których odnotowano przypadki Covid-19 u podopiecznych, nauczycieli lub personelu do ubiegłego piątku nie było żadnych pozycji z Chełma. Oznacza to, że nie trzeba było wprowadzać kwarantanny dla poszczególnych klas I-III, oddziałów w szkołach specjalnych czy grupach przedszkolnych w placówkach z Chełma i powiatu chełmskiego. Ale lista takich placówek z innych miejscowości województwa lubelskiego przez ostatnie dwa tygodnie wydłużała się i pojawiało się na niej coraz więcej podstawówek. 27 stycznia lista ta liczyła 28 placówek, a 28 i 29 stycznia po 33 placówki, w tym kilka z powiatu włodawskiego.

Przyłbice dla nauczycieli

Tymczasem Kuratorium Oświaty w Lublinie poinformowało, że otrzymało bezpłatnie od Politechniki Lubelskiej 1500 przyłbic. Mają one trafić do nauczycieli szkół podstawowych w naszym województwie. Kuratorium oświaty przypomniało, że inicjatywa produkcji przyłbic rozpoczęła się od pracowników Politechniki Lubelskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Naukowcy z lubelskiej uczelni wykonali projekt opaski, a w PWSZ powstała forma, która została zamontowana na wtryskarce w laboratorium PL. Przyłbice powstają technologią tzw. wtryskiwania konwencjonalnego. Dziennie może powstawać ich ok. 200, a jednostkowy koszt wytworzenia przyłbicy oscyluje w granicach 3 zł. (mo)

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 na podstawie informacji opublikowanej 29 stycznia br. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie: Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r. W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here