Stary Majdan

Pięciu gorzelników
„Według księgi adresowej przemysłu fabrycznego z 1904 r. w Majdanie prowadziła działalność gorzelnia. Adres: gub. Siedlecka, poczta Włodawa, w. Majdan. Robotników: 5. Roczna produkcja: 10,500 rb”.
L. Jeziorański, Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1904

Miejscowość dwóch kultur

„Według spisu z 30 września 1921 r. Stary Majdan kolonia należała do gminy Hańsk. Posiadała 8 domów (spisano łącznie ze wsią Łyniów) i 8 innych budynków z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 69 osób, w tym 38 mężczyzn oraz 31 kobiet, w tym 23 rzymskokatolików i 46 ewangelików. 23 osoby deklarowały narodowość polską, a 46 niemiecką. W omawianym okresie Ostrowy kolonia należała do gminy Hańsk. Posiadała 1 dom i 3 inne budynki z przeznaczeniem na zamieszkanie. Liczyła 24 osoby, w tym 11 mężczyzn oraz 13 kobiet, w tym 24 rzymskokatolików, wszyscy narodowości polskiej”.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, tom IV województwo lubelskie, Warszawa 1924

U nas w gromadzie

W 1950 r. w skład gromady Stary Majdan, gmina Hańsk wchodziły: Stary Majdan, wieś i 2 kolonie: Ostrowy Kulczyńskie i Konstantynówka. (…)W 1954 r.,
po nowym podziale administracyjnym powiatu włodawskiego miejscowość należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Kulczynie”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Pilipiuk się nie postarał

W Starym Majdanie mieszka Jakub Wędrowycz, bimbrownik i egzorcysta-amator, postać fikcyjna, główny bohater serii ponad 60 opowiadań Andrzeja Pilipiuka. Nie chodzi jednak o miejscowość w gminie Hańsk, ale o Stary Majdan w gminie Wojsławice. (ad)