Starzejemy się

Przybywa seniorów w Chełmie. W tzw. wieku poprodukcyjnym jest już ponad co piąty mieszkaniec miasta.

Do oceny zaawansowania procesu starzenia się społeczeństwa wykorzystuje się wskaźnik obciążenia demograficznego. Zestawia on liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym – określanym jako wiek zdolności do pracy (dla mężczyzn 18-64, dla kobiet 18-59). O ile jeszcze w 2010 roku wynosił on w Chełmie 25,3 (czyli na sto osób w wieku produkcyjnym przypadało 25,3 osób w wieku poprodukcyjnym), o tyle dziś przekracza już 35.
Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie w wieku produkcyjnym jest ponad 39 tys. mieszkańców Chełma. Ponad 14 tysięcy osób jest w wieku poprodukcyjnych, a najmłodszych, czyli tych w wieku przedprodukcyjnym, jest ponad 9 tys.
Starzenie się społeczeństwa to oczywiście nie jest regionalny problem, który można by było rozwiązać na tym poziomie. Warto jednak wiedzieć, że dotyka także Chełm. (mg)