Sto dębów na stulecie

Starosta Włodawski, Burmistrz Włodawy, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Oddział PTTK we Włodawie oraz Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie zapraszają na XVII Biblioteczne Spotkania Regionalne „Ziemia Włodawska na mapie niepodległej”, które odbędą się 9 listopada.


Program imprezy: 10:30 – 12:30 MBP we Włodawie, sesja popularnonaukowa: „Regionalizm na ziemiach polskich u zarania niepodległości” – dr Grzegorz Figiel, „Legiony na Podlasiu zwiastunem niepodległości” – dr Szczepan Kalinowski, prezentacja okolicznościowej wystawy ze zbiorów dr Szczepana Kalinowskiego i Mieczysława Tokarskiego oraz „Opowiedz nam, moja Ojczyzno” – montaż literacko-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Orchówku; 13:00 błonia przy zbiorniku Okopiec: „sto dębów na stulecie niepodległości” – włodawska edycja ogólnopolskiej akcji sadzenia „Dębów Niepodległości” z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców Ziemi Włodawskiej. (a)