Stopa zmalała

Po raz pierwszy od lat stopa bezrobocia w Chełmie jest tak niska. Na koniec grudnia 2017 spadła do 11,8 proc. W porównaniu do stopy bezrobocia w Polsce to i tak prawie dwa razy więcej.

Z tak dobrym wynikiem Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie już dawno nie zakończył roku. Jeszcze w stycznia 2017 r. stopa bezrobocia w mieście wynosiła 12,8 proc., a w powiecie – 15,8 proc. W całym województwie oscylowała wówczas w granicach 10,4 proc., a w Polsce – 8,3 proc. Pod koniec 2017 r. sytuacja uległa zmianie. W grudniu stopa bezrobocia w mieście spadła do 11,8 proc., w powiecie do 13,7 proc., w województwie do 8,6 proc., a w całym kraju do zaledwie 6,5 proc.
Liczba zarejestrowanych w urzędzie bezrobotnych z Chełma ogółem w grudniu wynosiła 2846 (o 216 mniej, niż rok temu o tej samej porze), z powiatu – 4285 (o 549 osób mniej, niż przed rokiem). W grudniu zarejestrowało się w sumie 975 bezrobotnych, w tym 163 osoby z prawem do zasiłku, a 492 osoby podjęły pracę (łącznie z ewidencji bezrobotnych wyłączono w grudniu 768 osób z miasta i powiatu). Statystyczny petent „pośredniaka” to mężczyzna w wieku powyżej 30 lat (na ponad 7 tys. bezrobotnych niecałe 2 tys. to osoby młode). Długotrwale bezrobotni stanowią 60,5 proc., 23,9 proc. to osoby powyżej 50 r. ż., 32,9 proc. to osoby bez żadnych kwalifikacji zawodowych, a 29,2 proc. to osoby bez doświadczenia. Tylko 259 bezrobotnych z ogólnej liczby zarejestrowanych to osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, a aż 1545 to kobiety, które nie wróciły do pracy po urodzeniu dziecka (z ogólnej liczby 4016 pań). Bezrobotni niepełnosprawni stanowią zaś jedynie 4,6 proc.
Z kolei w ciągu całego ubiegłego roku do PUP w Chełmie wpłynęło 5286 ofert pracy. Najwięcej w zawodach: sprzedawca, doradca klienta, specjalista ds. sprzedaży, magazynier, kucharz, kelner, kosmetyczka, kierowca samochodu ciężarowego, robotnik gospodarczy, pomocnik na budowie, mechanik samochodowy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, zbrojarz, murarz, obuwnik. (pc)