Strabag nie poddaje się

Firma „Strabag” nie rezygnuje i walczy o kontrakt na modernizację drogi krajowej nr 12 w granicach Chełma. Złożyła skargę do Krajowej Izby Odwoławczej na decyzję komisji przetargowej, która odrzuciła jej ofertę ze względu na rażąco niską cenę.

Do przetargu na przebudowę całej krajowej „dwunastki” w granicach Chełma wpłynęły trzy zgłoszenia. Najtańszą cenę zaproponowała firma „Strabag” z Pruszkowa. Jej oferta opiewała na nieco ponad 98 mln zł. Drugą co do wysokości ofertę (118 mln zł) złożył „Budimex” z Warszawy, a trzecią (131 mln zł) – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.
Po trwającej ponad cztery miesiące analizie dokumentów komisja przetargowa, powołana przez dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie, postanowiła odrzucić firmę „Strabag”, uzasadniając decyzję rażąco niską ceną i ofertą niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym. Według nieoficjalnych informacji, jakie uzyskaliśmy, „Strabag” miał np. założyć budowę wiaduktu nad torami w kierunku Włodawy (za przejazdem kowelskim) za kwotę 1,8 mln zł, a zgodnie z kosztorysem prace te zostały wycenione na ponad 3 mln zł. Firma podobno też nie na całej długości drogi założyła wymianę podbudowy. Komisja ostatecznie rozstrzygnęła przetarg, wybierając ofertę „Budimexu”. Z jej decyzją nie zgodził się „Strabag” i złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Skarga firmy z Pruszkowa zawiera aż 27 stron. W minionym tygodniu urzędnicy Zarządu Dróg Miejskich szykowali dokumenty z całego przetargu, które w poniedziałek trafią do KIO. W spór między ZDM a „Strabagiem” zaangażowała się też firma „Budimex”, stając po stronie miejskiej jednostki.
– Niezależnie od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej mamy nadzieję, że do końca kwietnia br. podpiszemy umowę z wykonawcą – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.
W ramach przebudowy na całym chełmskim odcinku „dwunastki” (ul. Podgórze, Rejowiecka, al. Przyjaźni, Rampa Brzeska i Wschodnia) zostanie wymieniony asfalt wraz z podbudową. Wykonawca nie będzie prowadził prac jedynie na przebudowanym dwa lata temu rondzie im. Dmowskiego przy wjeździe do Chełma od Lublina. Nad torami w kierunku Włodawy, nie opodal przejazdu kowelskiego ma powstać wiadukt. Ponadto zostanie też wybudowana droga w kierunku ul. Bieławin (przedłużenie zjazdu z wiaduktu do ronda ZWiN). Będą też nowe chodniki i ścieżka rowerowa wzdłuż całej drogi. Generalny remont czeka most na Uherce i wiadukt na al. Przyjaźni.
Po zakończeniu projektu, inwestycja rozpocznie się od robót na ul. Rejowieckiej, na najbardziej zniszczonym odcinku – od ronda Dmowskiego do skrzyżowania z ul. Wierzbową. (ptr)