Straż Miejska informuje

Do Straży Miejskiej we Włodawie docierają sygnały o nieprawidłowym poruszaniu się zarówno pieszych jak też rowerzystów po chodnikach i drogach rowerowych.

Osoby korzystające z tych dróg powinny pamiętać, że piesi powinni poruszać się po części wyznaczonej dla pieszych, a rowerzyści po stronie dla nich wyznaczonej. Należy pamiętać też o udzielaniu pierwszeństwa i ustępowaniu miejsca innym uczestnikom ruchu, tak pieszego jak rowerowego. Zasadniczo, tam gdzie są wyznaczone drogi rowerowe, rowerzyści nie powinni poruszać się po jezdni, tak jak nie powinni jechać po chodniku, gdzie nie ma wyznaczonej drogi rowerowej. (a)