Strażackie świętowanie

W miniony piątek strażacy z komendy powiatowej w Świdniku obchodzili swoje święto. Podczas uroczystości najlepsi zostali awansowani i otrzymali nagrody. Na wyższy stopień „wskoczył” również komendant świdnickich strażaków.
Uroczystości Dnia Strażaka odbyły się w Świdniku w miniony piątek. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz starostwa i gmin z terenu powiatu. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele władz pozostałych służb mundurowych działających na terenie powiatu świdnickiego.
Spotkanie było okazją do nagrodzenia, odznaczenia i awansowania najlepszych. Również szef świdnickich strażaków mógł się cieszyć z awansu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Sławomirowi Kowalczykowi stopień brygadiera. Szef świdnickich strażaków będzie uroczyście promowany 29 maja w Janowie Lubelskim podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.
Spotkanie było również okazją do podsumowania pracy strażaków w minionym roku. Przedstawiciele świdnickiej komendy przypominali o zakupie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu marki Scania. Specjalistyczne auto udało się kupić dzięki środkom unijnym i pomocy gmin.
Strażacy wspominali również o swoich największych bolączkach. W minionym roku zmagali się przez wiele miesięcy razem z druhami z OSP z plagą podpaleń traw i nieużytków
– Ilość stwierdzonych podpaleń zwiększyła się o 40 proc. w stosunku do roku 2014. Rok 2015 zamknął się w sumie liczbą 761 interwencji, w tym 463 pożarów, 247 miejscowych zagrożeń i 51 fałszywych alarmów – wylicza mł. bryg. Piotr Pyszko, rzecznik komendanta KPSP w Świdniku. (kal)

Awanse otrzymali:
Do stopnia kapitana – Jakub Gęca.
Do stopnia aspiranta sztabowego – Krzysztof Bednarczyk i Arkadiusz Rycaj.
Do stopnia aspiranta – Jacek Pawelec, w 2015 roku do grona aspirantów dołączył również Łukasz Kuśpit
Do stopnia młodszego ogniomistrza – Sylwester Samoń, Tomasz Łazuka, Paweł Oskroba, Artur Wrona, Piotr Zieliński.
Do stopnia starszego sekcyjnego – Przemysław Góralski, Adam Grzegorczyk, Paweł Kurzępa, Paweł Sieczkarz.
Do stopnia starszego strażaka – Piotr Stolarczuk i Ireneusz Czwórnóg.
Odznaczeni:
Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”– asp. sztab. Andrzej Wilkołazki
Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – asp. Karol Kowalski i st. ogn. Piotr Kostka
Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”– mł. bryg Paweł Belniak, st. kpt. Paweł Ostrowski i st. ogn. Zbigniew Kociuba Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – ogn. Wojciech Zając
Odznaka Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – asp. w st. spocz. Henryk Adamczyk
List gratulacyjny z okazji 70. urodzin odebrał ogn. w st. spocz. Stefan Dziak
Nagrody pieniężne za wzorowe wykonywanie obowiązków:
Nagrody komendanta wojewódzkiego:
kpt. Paweł Dańko i mł. ogn. Sylwester Samoń. Nagrody komendanta powiatowego: asp. sztab. Marek Bereza, sekc. Marcin Adamczyk, sekc. Sławomir Terlecki, sekc. Michał Król, sekc. Paweł Kochalski i sekc. Tomasz Żelechowski