Strażacy z Hańska bezkonkurencyjni

W niedzielę (26 czerwca) na stadionie w Woli Uhruskiej odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze. Stawiło się 20 drużyn z gmin Hańsk, Urszulin i Wola Uhruska.

Przed rozpoczęciem zawodów zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medalami. Wieloletni prezes OSP Wola Uhruska Stanisław Zamojski otrzymał nadaną przez Ministra MSWiA Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, zaś druh Sławomir Tokarski został uhonorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Na trybunach zasiedli przedstawiciele władz samorządowych. Urszulin reprezentował wójt Tomasz Antoniuk, z Hańska przyjechał Romuald Pryll – przewodniczący Rady Powiatu Włodawskiego i sekretarz gminy, zaś w roli gospodarzy zawodów wystąpili wójt Jan Łukasik, Leszek Jóźwiak – zastępca wójta i prezes Oddziału Gminnego ZOSP w Woli Uhruskie oraz Marek Kuszneruk – przewodniczący Rady Gminy. Zmagania ochotników fachowym okiem oceniali też komendanci PSP we Włodawie – bryg. Paweł Matczuk i bryg. Dariusz Pytka.
Pomimo upalnego dnia poziom zawodów stał na wysokim poziomie. Zmagania zdominowali strażacy z OSP Hańsk, którzy okazali się najlepsi we wszystkich kategoriach.

Wyniki końcowe w poszczególnych grupach

Drużyny OSP: 1. Hańsk, 2. Piaski, 3. Wytyczno, 4. Uhrusk, 5. Osowa, 6. Wola Uhruska, 7. Wereszczyn, 8. Zbereże, 9. Wola Wereszczyńska, 10. Urszulin, 11. Siedliszcze
Kobiece Drużyny Pożarnicze: 1. Hańsk, 2. Urszulin
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt: 1. Hańsk, 2. Urszulin, 3. Wola Uhruska
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców: Hańsk, 2. Urszulin 1, 3. Wola Uhruska, 4. Urszulin 2.