Strażacy z Chełma dostali nowy wóz

Nowy nabytek w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Jednostka wzbogaciła się właśnie o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego – Scanię P450 (4×4).

Pojazd jest wyposażony m.in. w: wciągarkę samochodową, maszt do oświetlenia miejsca zdarzenia, sprzęt hydrauliczny (rozpieracze, nożyce, cylindry rozpierające, agregaty hydrauliczne, węże hydrauliczne) i pneumatyczny (węże pneumatyczne, poduszki pneumatyczne, sterowniki, reduktory), dodatkowe narzędzia ratownicze (pilarka łańcuchowa, piła tarczowa wraz z tarczami do cięcia betonu i stali, podręczny sprzęt burzący, nadciśnieniowe aparaty powietrzne, specjalne ubrania żaroochronne), sprzęt dodatkowy i pomocniczy (drabiny przenośne, urządzenia pomiarowe do wykrywania gazów niebezpiecznych, stężenia tlenu, promieniowania promieniotwórczego, przewodów pod napięciem, lokalizator ognia i temperatury, sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, armaturę wodną i sprzęt do wytwarzania piany).

Dzięki temu zarówno poziom efektywności systemu ratownictwa w transporcie kolejowym i bezpieczeństwa w naszym regionie z pewnością znacznie się podniesie.

– Dziękujemy za nowy pojazd wszystkim, którzy przyczynili się do jego zakupu – mówi mł. bryg. Wojciech Chudoba, rzecznik prasowy KM PSP Chełm

Zakup wozu za około 1,2 mln zł możliwy był dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach projektu „Usprawnienie Systemu Ratownictwa w Transporcie Kolejowym”. (pc, fot. Patryk Smyk)