Strażnicy docenieni

We wtorek (21 lutego) we włodawskiej komendzie odbyło się spotkanie z czterema strażnikami Społecznej Straży Rybackiej przy kole PZW we Włodawie, którzy pomogli w zatrzymaniu siedmiu kłusowników na zbiorniku Zahajki. Wszyscy otrzymali listy gratulacyjne.

Wręczył je nadkom. Tomasz Patra – zastępca komendanta powiatowego Policji we Włodawie, który podziękował też za dotychczasową współpracę pomiędzy włodawską Policją, a Społeczną Strażą Rybacką. Patra szczególnie podkreślił wspólne działania z ubiegłego tygodnia, w efekcie których zostało zatrzymanych siedmiu kłusowników. Do gratulacji przyłączył się także starosta Andrzej Romańczuk, który wręczył list gratulacyjny na ręce komendanta Społecznej Straży Rybackiej. Romańczuk podkreślił, że wspólne działania służb i instytucji są szczególnie istotne w aspekcie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. (b)