Studenci dostali od marszałka blisko pół miliona

Najzdolniejsi żacy otrzymali stypendia Województwa Lubelskiego Studenci dostali od marszałka blisko pół miliona 208 studentów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce, a także wykazali się dodatkowymi osiągnięciami, otrzymało stypendia marszałka województwa. Wyróżnienia w kwocie 300 zł miesięcznie przyznane zostały na okres 8 miesięcy. Łączna kwota jaką województwo lubelskie przeznaczyło na stypendia dla żaków, wyniosła 496 200 złotych.

 
W obecnej edycji wpłynęło aż 228 wniosków o przyznanie stypendiów. Po ich weryfikacji wydano 208 pozytywnych decyzji. Studenci otrzymali stypendia nie tylko za wysokie wyniki w nauce, ale także m.in. za pracę w kołach naukowych, za działalność popularnonaukową, pracę naukowo-badawczą na studiach w ramach stypendium zagranicznego lub programów międzyuczelnianych, czynny udział w konferencjach naukowych oraz osiągnięcia: artystyczne, sportowe oraz działalność w wolontariacie.
– Inwestując w was, inwestujemy przyszłość województwa lubelskiego – mówił podczas uroczystości wręczenia stypendiów, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym marszałek Sławomir Sosnowski. – Wasze zaangażowanie w naukę i działalność pozanaukową będzie owocować w przyszłości – podkreślił marszałek gratulując stypendystom.
Najwięcej wyróżnionych żaków studiuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej – aż 68. Stypendia otrzymało także 30 studentów Uniwersytetu Medycznego, 27 z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz 25 z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na czwartym miejscu z 15 stypendystami, w tym jednym lublinianinem znalazł się Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w… Siedlcach, dlatego że o marszałkowskie stypendia mogli ubiegać się także mieszkający w województwie lubelskim studenci uczelni spoza regionu. W sumie wyróżniono przedstawicieli 21 uczelni.KB

Stypendyści lubelskich uczelni, a także mieszkańcy Lublina i Świdnika nagrodzeni przez marszałka, studiujący na uczelniach poza regionem.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: prawo: Małgorzata Pałka, Sylwia Zaborska, Marcin Zakrzewski (III rok), Mateusz Bałuka, Maria Baranowska, Arkadiusz Bartnicki, Izabela Cąkała, Aleksandra Cisek, Mateusz Derdak, Tomasz Drab, Szymon Dziubicki, Weronika Gocyk, Mateusz Jaguś, Aleksandra Kalinka, Jakub Kalinowski, Piotr Kobylski, Angelika Koman, Paulina Konat, Aleksandra Koniewicz, Bartosz Malewski, Katarzyna Osiak, Kamil Sypek, Anna Szwed, Michał Wasil, Krzysztof Zubik (IV rok), Angelika Gogacz, Kamil Klamer, Dawid Kościołko, Natalia Kurek, Agnieszka Minda, Justyna Nesterak, Joanna Nowak, Szymon Serek, Katarzyna Smykla (V rok) * geografia: Joanna Borowska, Aleksandra Dąbrowska (II rok) * psychologia: Kornelia Chojecka, Dominika Grzegorczyk, Marlena Stradomska, Karolina Zoszak (V rok) * logistyka: Jan Choma (III rok) * biologia: Katarzyna Czerewko (I rok), Natalia Kopik, Mateusz Niścior (II rok) * chemia: Anna Drapsa (I rok), Anna Zawrotniak (II rok), Przemysław Piątek (III rok) * gospodarka przestrzenna: Magdalena Matejek (III rok), Magdalena Drwal, Magdalena Kasprzak, Agnieszka Łopacka (IV rok) * ekonomia: Vitaliy Smygur (I rok), Aleksandr Grabarczuk (II rok), Barbara Sioma, Aleksandra Wróblewska (III rok) * matematyka i finanse: Ewa Hałasa (III rok) * socjologia: Monika Kalita (II rok) * filozofia: Paulina Kalita (I rok) * historia: Karol Kasprowicz (I rok) * finanse i rachunkowość: Hubert Kostecki, Aleksandra Mizerska (I rok) * filologia ukraińska: Ganna Kucherevych (II rok) * lingwistyka: Kamil Łobko (III rok) * biotechnologia ogólna: Karol Nowosad (I rok) * administracja: Donata Rogala (II rok) * archiwistyka: Paulina Rudnik (I rok) * politologia: Edmund Seredyn, Dominika Trynda (III rok)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: prawo: Agnieszka Bernecka (I rok), Dorota Czerwiak, Mateusza Gabryel, Jakub Matwiejczyk, Jolanta Mroczka, Paweł Nycz, Justyna Świerczek (IV rok), Konrad Dyda, Paweł Mącik (V rok) * Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych: Kinga Bogusiewicz (II rok), Ilona Kołodziej (III rok) * psychologia: Martyna Jarosz, Damian Kowalski, Ewelina Polak, Katarzyna Tomczuk (IV rok), Małgorzata Charęzińska, Magdalena Chmura, Maja Czerniec, Janina Modzelewska, Jakub Sagan, Kinga Szach, Nasturcja Toruj, Marta Wiśniewska, Katarzyna Wrona (V rok) * ekonomia: Agnieszka Krzyżanowska (II rok)
Politechnika Lubelska:
inżynieria biomedyczna: Wioleta Pluta (I rok), Dominik Chmielewski, Jakub Gryka, Robert Karpiński (IV rok) * mechanika i budowa maszyn: Wojciech Danilczuk (I rok), Arkadiusz Gita (III rok) * zarządzanie: Sylwia Gębicz (II rok), Magdalena Konwa, Magdalena Kostyra, Beata Mitura (III rok) * transport: Beata Górniak, Maciej Mikulski (IV rok) * edukacja techniczno-informatyczna: Magdalena Paśnikowskiej-Łukaszuk (I rok) * elektrotechnika: Paulina Woźniak (IV rok)
Uniwersytet Medyczny w Lublinie: zdrowie publiczne: Sandra Bączkowska, Ilona Bednarczyk, Patrycja Gierszon, Anna Kowalczyk (II rok) * lekarski: Agnieszka Staciwa (III rok), Maria Gołębiowska, Katarzyna Molenda, Olga Padała, Joanny Pekar, Marta Piróg, Marta Podgórniak, Maciej Putowski, Anna Puzio, Maciej Rutkowski, Rafał Weremko, Michał Zarobkiewicz (IV rok), Agnieszka Dybała, Paula Hołub, Krzysztof Jankowski, Agnieszka Kozicka, Karolina Lewczuk, Monika Majcher, Jacek Zawiślak (V rok), Sylwia Korzeniowska, Michał Marciniec, Monika Turska (VI rok) * analityka medyczna: Agnieszka Dziarmaga, Tomasz Flis (V rok) * położnictwo: Agnieszka Pieczykolan (II rok) * farmacja: Kamila Zabłocka (V rok).
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: żywienie człowieka i dietetyka: Katarzyna Banach, Monika Mitura (I rok) * agrobiznes: Edyta Cybul, Elwira Cybul, Przemysław Kutera, Justyna Żołnierczuk (II rok) * bezpieczeństwo i higiena pracy: Aneta Firlej, Natalia Kozak, Katarzyna Wlaszczyk (II rok), Justyna Gierczak, Kinga Mianowana (IV rok) * zootechnika: Konrad Grzesiuk (III rok), Karol Hajbos, Ewelina Wlaszczyk (II rok) * doradztwo w obszarach wiejskich: Damian Iwon, Adam Widz (II rok) * biologia: Martyna Kasela, Mateusz Ossowski (II rok) * zarządzanie i inżynieria produkcji: Łukasz Szymczak, Ewelina Żmuda (II rok), Agata Paluch, Justyna Reut, Anna Rodzeń (IV rok) * zielarstwo i terapie roślinne: Paula Poleszak, Karolina Tymoszuk (III rok) * biotechnologia ogólna: Hubert Szczerba (II rok) * technologia żywności i żywienie człowieka: Paulina Widz (IV rok)
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: psychologia: Kinga Stefańska (IV rok)
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: zarządzanie: Agata Nowakowska (III rok)
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: zarządzanie: Piotr Arczewski (Lublin, II rok)
Uniwersytet Gdański: oceanografia: Maciej Mańko (Świdnik, 2. rok II stopień)