Studenci (nie)wrócili na uczelnie

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

W minorowych nastrojach rozpoczynają nowy rok akademicki studenci lubelskich uczelni. W semestrze zimowym, a zapewne również letnim, będzie obowiązywał hybrydowy system kształcenia, a na niektórych kierunkach na UMCS – wyłącznie zdalny!


W Lublinie, jako pierwszy, rok akademicki zainaugurował Uniwersytet Medyczny. Uroczystość odbyła się w ubiegły piątek, 1 października, z udziałem m.in. ministra edukacji i nauk Przemysława Czarnka, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i sekretarza stanu w kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dery. Inauguracja odbyła się w nowej hali sportowo-widowiskowej UM przy ul. Chodźki i była połączona z jej oficjalnym otwarciem.

Po odśpiewaniu Gaudeamus i hymnu państwowego uroczystość otworzył JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska. W swoim wystąpieniu rektor potwierdził, że zajęcia na uczelni w rozpoczynającym się semestrze będą odbywały się hybrydowo, co znaczy, że wszystkie zajęcia praktyczne, ćwiczenia i seminaria będą organizowane w sposób tradycyjny, zaś wykłady w formie zdalnej.

– Warto jednak podkreślić, że o ile na większości uczelni w kraju studenci dopiero teraz wracają w uczelniane mury po półtorarocznej przerwie, to Uniwersytet Medyczny na taki ruch zdecydował się jako jeden z pierwszych w kraju, pod koniec ubiegłego roku – przypomniał prof. Załuska. – Od samego początku pandemii podchodzimy do sytuacji z należytą powagą. Zajęcia dydaktyczne, które prowadziliśmy w trybie hybrydowym, były sprawdzianem z odpowiedzialności zarówno ze strony nauczycieli akademickich, jak studentów, którzy z godną podziwu starannością angażowali się w udział w wykładach i seminariach. Ten niełatwy egzamin zdaliśmy z najwyższą oceną – oceniał rektor, podkreślając, że nawet pandemia nie wstrzymała rozwoju uczelni i jej inwestycji, czego najlepszym przykładem jest hala, w której odbywa się inauguracja.

O inwestycjach poczynionych w ostatnich latach przez Uniwersytet Medyczny mówił również w swoim wystąpieniu minister Przemysław Czarnek.

– Uniwersytet Medyczny w ostatnich dwóch dekadach jest chyba największym inwestorem w Lublinie. Rozwój uczelni jest faktem, widzimy go niemal w każdym miejscu w naszym mieście. I w ten rozwój będziemy się dalej angażować – zapewniał szef resortu edukacji nauki, który podczas uroczystości wręczył władzom uczelni czek na 1,35 mln zł na badania naukowe.

Minister w swojej przemowie zachęcał również uczelnie, by w rozpoczynającym się semestrze preferowały naukę stacjonarną.

– Musimy stosować się do wszystkich przepisów sanitarnych, wytycznych i zaleceń. Zachęcam jednak do tego, by najdalej, jak to tylko możliwe, wprowadzać naukę stacjonarną, a tylko tam, gdzie jest to konieczne utrzymać warunki nauki zdalnej – mówił Przemysław Czarnek, podkreślając, że powrót na uczelnie jest potrzebny chociażby po to, by odbudować wspólnotę akademicką, normalne relacje między studentami i uczelnią.

Z zachęt ministra nie skorzystała część wydziałów UMCS, gdzie 1 października odbyły się uroczyste immatrykulacje studentów pierwszego roku studiów. Na wielu kierunkach największej lubelskiej uczelni (w tym roku naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło ponad 7100 studentów, a liczba wszystkich studentów przekracza 18 500) kształcenie odbywać się będzie głównie zdalnie, a np. studenci II i III roku wszystkich kierunków na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa studiować będą wyłącznie na odległość!  LB

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here