Studenci postawili się ministrowi

Studenci z Koła Naukowego Studentów Prawa KUL stanęli w obronie dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, dr. hab. Andrzeja Herbeta, który wraz z czternastoma innymi dziekanami wydziałów prawa na polskich uczelniach podpisał się pod stanowiskiem krytycznie oceniającym ostatni wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. prymatu prawa krajowego nad unijnym. Od stanowiska dziekana odcięła się uczelnia, a minister nauki, prof. KUL, Przemysław Czarnek, był nim oburzony.

Przed kilkunastoma dniami dziekani 15 wydziałów prawa polskich uczelni publicznych i niepublicznych wydali oświadczenie, że głośny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października br., stwierdzający, że niektóre zapisy traktatów unijnych są niezgodne z polską konstytucją, zastał wydany z naruszeniem Konstytucji RP, z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz, że wykracza on w istocie poza zakres właściwości Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem autorów stanowiska orzeczenie TK godzi również w niezależność władzy sądowniczej, utrwalając zmiany w polskim sądownictwie naruszające zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę praworządności. Wśród sygnatariuszy stanowiska, obok dziekanów wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy UMCS, znalazł się dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Odważne stanowisko prof. Herbeta spotkało się z reakcją władz KUL i ministra edukacji i nauki dr. hab. Przemysława Czarnka, wykładowcy wydziału prawa na KUL. Minister stwierdził, że „prywatnie jest mu wstyd, że dziekan jego wydziału zachowuje się w sposób jawnie antypaństwowy”, a władze uczelni odcięły się od stanowiska dziekana, komunikując, że to była prywatna inicjatywa i opinia dziekana Herbeta, której nie należy utożsamiać ze stanowiskiem KUL”.

W ślad za tym w internecie pojawiło się wiele nieprzychylnych (obok tych chwalących odwagę naukowca) dla dziekana Herbeta wpisów. W jego obronie stanęli jego studenci z Koła Naukowego Studentów Prawa KUL.

– „Jako organizacja zrzeszająca studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, funkcjonujących pod egidą Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, nie możemy pozostać bierni, gdy nasze Władze, których autorytet uznajemy, są szkalowane. Szanowny Pan prof. Andrzej Herbet – były Kurator naszego Koła – w sposób odważny i jednoznaczny ustosunkował się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ściągając na siebie fale hejtu i krytykanctwa” – napisali w wydanym oświadczeniu członkowie Koła, zaznaczając, jednak, że „W istocie rzeczy nie ma znaczenia, czy podzielamy, czy też nie, stanowisko dziekana, ale chrześcijański szacunek do osoby, szczególnie w nas zakorzeniony, traktujemy jako wartość nadrzędną”. Choć studenci ostrożnie zdystansowali się od samej treści oświadczenia wydanego przez dziekanów wydziału prawa, ich odwaga wydaje się nie mniejsza niż samego dziekana Herbeta. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here