Studenci zagospodarowali Włodawę

W Urzędzie Miejskim we Włodawie można oglądać koncepcje zagospodarowania wybranych obszarów miasta. Projekty przygotowali studenci architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, z którą to uczelnią włodawski ratusz współpracuje już od 3 lat.

– Koncepcje przygotowane przez studentów w ramach zajęć pozwoliły nam na nowo spojrzeć na potencjał Włodawy. Młodzi architekci włożyli dużo pracy w profesjonalne przygotowanie projektów, dlatego postanowiliśmy kontynuować współpracę – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Młodzi architekci przed przystąpieniem do pracy odwiedzili Włodawę i gminę Ruda Huta, która w tym roku również przystąpiła do współpracy. W przygotowaniu materiału niezbędnego do opracowania projektów towarzyszyli im mgr inż. arch. Joanna Mużykowska i mgr inż. arch. Sebastian Łuczkiewicz prowadzący zajęcia z przedmiotu Planowanie przestrzenne i regionalne. Tym razem studenci przygotowali propozycje zagospodarowania placu po byłym tartaku przy ulicy Lubelskiej oraz terenów wokół zbiornika Okopiec i przy tzw. zakręcie Gemeły.

Prezentacja prac przygotowanych na zajęciach odbyła się w trakcie konferencji zorganizowanej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. Uczestniczyli w niej m.in. wicestarosta powiatu włodawskiego Tomasz Korzeniewski, wójt gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal, burmistrz Wiesław Muszyński, samorządowcy oraz mieszkańcy. Wszyscy obecni zwracali uwagę na zaangażowanie i ogrom pracy włożonej w przygotowanie projektów. – Po raz kolejny studenci Politechniki Lubelskiej wykonali dla nas kawał dobrej roboty. Gdyby nie współpraca z uczelnią za te projekty musielibyśmy zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wszystkie prace są bardzo interesujące i ukazują świeże spojrzenie architektów na nasze miasto. Dodatkowo regularne wizyty studentów w naszym mieście są również doskonałą promocją Włodawy w środowisku akademickim – dodaje W. Muszyński. Warto wspomnieć, że poza samą Włodawa w poprzednich latach studenci Politechniki Lubelskiej zajmowali się też zagospodarowaniem terenów wzdłuż linii kolejowej 81. Całość projektów tworzy wyjątkowy opis szlaku turystycznego prowadzącego przez gminy Włodawa, Wola Uhruska, Ruda-Huta aż do Chełma. (b)