Studnie w MBP we Włodawie

Do połowy października oglądać można wystawę fotografii Jana Romaniuka „Głęboka studzienka”. W galerii „Na Parterze” Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie można m.in.: obejrzeć 53 fotografie zamieszczone na 17 planszach, zapoznać się z motywem studni w literaturze i sztuce, a także… przejrzeć się w studni (wbrew ludowym wierzeniom). Jan Romaniuk w swoich pracach skupia się głównie na krajobrazie i jego ginących elementach. Wystawa „Głęboka Studzienka” jest próbą połączenia elementów estetycznych, edukacyjnych i wychowawczych. Prezentuje odbiorcy fotografie o tematyce wiejskiej z najbliższego regionu, a w szczególności zwraca uwagę na stare studnie z kołowrotem i żurawiem. (a)