Stypendia dla młodych artystów

Uzdolnieni artystycznie uczniowie, laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych odebrali nagrody książkowe i dyplomy od władz Lublina. Najlepszym przyznano stypendia Prezydenta Miasta Lublin.


Spotkanie z uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – laureatami międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów artystycznych – odbyło się 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie. Nagrody i dyplomy najlepszym uczniom wręczył Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i Wychowania. Dyrektorzy najlepszych szkół, w których uczyli się laureaci, otrzymali pamiątkowe dyplomy. Ponadto jedna szkoła podstawowa, jedno gimnazjum i jedna szkoła ponadgimnazjalna, których uczniowie zdobyli największą liczbę nagród, otrzymały puchary Prezydenta Miasta Lublin.

Artyści z podstawówek

Nagrodzonych zostało 133 uczniów z 27 szkół podstawowych. Uzyskali oni 161 tytułów. Uczniowie – laureaci, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 średnią ocen co najmniej 4,8 oraz wzorową ocenę z zachowania, otrzymali również jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach artystycznych. Przyznane zostały 64 jednorazowe stypendia w wysokości 338 zł. Najwięcej laureatów było w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego – 38 uczniów zdobyło 43 nagród. Na drugim miejscu jest Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego – 9 uczniów zdobyło 20 nagród. Trzecie miejsce należy do Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II oraz Szkoły Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja, w których 7 uczniów zdobyło 10 nagród.

Gimnazja

Nagrodzonych zostało 40 uczniów z 12 szkół, którzy uzyskali 44 tytuły. Uczniowie – laureaci, którzy zdobyli w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę z zachowania, otrzymali również jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach artystycznych. Przyznano 15 jednorazowych stypendiów w wysokości 450 zł. Najwięcej laureatów uczyło się w Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja – 8 uczniów zdobyło 8 tytułów, w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego oraz Gimnazjum nr 22 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej – 6 uczniów zdobyło 7 tytułów.

Szkoły ponadgimnazjalne

Nagrodzonych zostało 34 uczniów z 10 szkół, którzy uzyskali 35 tytułów. Laureaci, którzy uzyskali w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 średnią ocen co najmniej 4,3 oraz wzorową ocenę z zachowania, otrzymali jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach artystycznych. Przyznano 14 jednorazowych stypendiów w wysokości 608 zł. Najwięcej nagrodzonych uczniów uczęszcza do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie – 8 uczniów zdobyło 8 tytułów. (EM.K.)