Stypendia dla młodych sportowców

(14 marca) Andrzej Romańczuk, starosta włodawski, w asyście swojego zastępcy Adama Panasiuka wręczyli w sali konferencyjnej starostwa akty przyznania stypendiów sportowych uczniom powiatu włodawskiego.

Stypendia miesięczne otrzymali: Dawid Błaszkiewicz, Ernest Dorosz (obaj po 150 zł miesięcznie), Paweł Sadowski (120 zł), Dominika Jagiełłowicz, Monika Konieczna (obie po 110 zł), Natalia Danaj, Kamil Hamziuk, Sylwester Włoszek, Szymon Zguczyński, Arkadiusz Żuk (wszyscy po 100 zł), Amelia Olszewska (80 zł), Wojciech Kamiński, Jakub Kasztelan, Iga Mirończuk, Filip Nazaruk, Nikola Skórska, Grzegorz Kwaśnik, Konrad Rusiński (wszyscy po 60 zł). Stypendia zostały przyznane na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
– Zawsze na uwadze mieliśmy dobro naszej młodzieży i staramy się doceniać ich zaangażowanie w każdej dziedzinie, w tym także sportowej – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Rozumiem, że jest to tylko bardzo skromna forma motywacji i docenienia, ale wiem również, że i taka forma powoduje wzrost zdrowej, sportowej rywalizacji. (p)