Sukcesy Kacpra

Kacper Kidała, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie, stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Fizyczne ścieżki” organizowanym przez Polską Akademię Nauk oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Dzięki temu zdobył indeks na Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.


Kacper od najmłodszych lat jest zafascynowany fizyką i astronomią. Przed konkursem uczestniczył w tygodniowych warsztatach  w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło Torunia, gdzie poznawał nowoczesne metody obserwacji astronomicznych oraz komputerowe przetwarzanie obrazów radioastronomicznych i optycznych. W styczniu natomiast był uczestnikiem warsztatów badawczych z fizyki magnetyzmu, nadprzewodnictwa i półprzewodników oraz biofizyki w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie. Kacper ma też zdolności językowe. W marcu zajął pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim w języku francuskim w Lublinie. (opr. mo)