Świdnik nie szczędził na walkę z pandemią

Prawie 800 tysięcy covidowej pomocy miasto przekazało świdnickiemu szpitalowi

1,6 mln zł na przestrzeni ostatniego roku wydało miasto Świdnik na działania związane z przeciwdziałaniem Covid-19. Największa część tej kwoty to pomoc udzielona szpitalowi.
Jednym z tematów omawianych na ostatniej, marcowej sesji Rady Miasta Świdnik była sytuacja epidemiczna i działania, jakie Ratusz podejmował w ostatnich kilkunastu miesiącach w walce z pandemią.


– Kiedy, w marcu 2020 na terenie naszego kraju, rozporządzeniem ministra zdrowia, został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego burmistrz Świdnika wraz z całym swoim zespołem, z kierownikami jednostek, prezesami spółek od początku podejmował działania zmierzające ku temu, aby skutki epidemii na terenie Świdnika minimalizować w każdy z możliwych sposobów. Na te działania nie szczędziliśmy środków, zarówno w naszych jednostkach jak i w szpitalu powiatowym. Na działania z tym związane z budżetu miasta zostało wydane 1,6 mln zł. Pomoc otrzymały 74 podmioty – mówiła Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

W ubiegłym roku, kiedy wszedł obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej, gmina zakupiła maseczki dla mieszkańców – prawie 35 tys. sztuk. Trafiły one do świdniczan, którzy zadeklarowali i uiszczali opłatę za odbiór śmieci w Świdniku. Na ten cel przeznaczono ponad 100 tys. zł. Maseczki dostarczył miastu lokalny przedsiębiorca, a pracownicy Ratusza przy wsparciu WOT-u roznieśli je po domach.

W ramach zapobiegania i zwalczania Covid-19 urząd miasta zakupił mobilną kabinę dezynfekującą, która umożliwia bezdotykowy pomiar temperatury i odkażenie osób wchodzących do magistratu. Korzystają z niej pracownicy, ale też interesanci. Zakupiono również płyny odkażające do powierzchni i rąk oraz maseczki dla pracowników. W sumie wyniosło to ok. 42 tys. zł. W środki ochronne: płyny dezynfekcyjne, maseczki ochronne, rękawiczki, termometry bezdotykowe, ręczniki papierowe itp. urząd wyposażył również wszystkie szkoły i przedszkola. Na ten cel przeznaczono 125,2 tys. zł. Prawie 6 tys. zł kosztował za to odbiór odpadów od mieszkańców przebywających w izolacji domowej. Odbierała je wyspecjalizowana firma, z którą UM podpisał umowę.

Znaczną pomoc ze strony miasta otrzymał SP ZOZ w Świdniku. Miasto przekazało powiatowej lecznicy prawie 800 tys. zł na zakup 3 respiratorów, w tym jednego dla noworodków, przenośnego urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, urządzenia do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i ginekologicznych oraz aparatu rentgenowskiego, środki ochrony osobistej, centralę monitorującą, kardiomonitor i pompę objętościową.

– Kolejny obszar działania to szeroko pojęta pomoc społeczna. Objęliśmy ją osoby starsze, które nie wychodzą z domów. Dzięki pomocy wolontariuszy, koordynowanych przez pracowników UM Świdnik przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Miejskim Centrum Usług Socjalnych seniorzy z naszego miasta mieli dostarczane paczki z produktami spożywczymi, produktami ochrony higienicznej, wykupywane recepty czy inne zakupy – mówiła sekretarz.

Gmina skorzystała z rządowego programu „Wspieraj seniora”. Pozyskane w ten sposób 14,2 tys. zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla 10 osób, które pomagały potrzebującym w załatwieniu codziennych spraw. Program jest kontynuowany, a pomoc w ramach tego programu otrzymało 107 osób.

Znaczna część wydatków związanych z pandemią to środki, jakie miasto przekazało na organizację i wsparcie nauczania zdalnego. Na ten cel świdnicki Ratusz pozyskał 381 tys. zł z budżetu państwa. W ramach programu „Zdalna szkoła” otrzymał 100 tys. zł, za które zakupiono 40 zestawów sprzętu komputerowego (33 dla uczniów i 7 dla nauczycieli), a w ramach programu „Zdalna Szkoła+” pozyskano 104 tys. zł, za które kupiono 33 zestawy sprzętu (27 dla uczniów i 6 dla nauczycieli). Poza tym przekazano też uczniom 13 tabletów w ramach zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego umowy użyczenia. Miasto otrzymało też 176 tys. zł z tzw. programu „500+” dla nauczycieli w ramach dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na zakup sprzętu lub oprogramowania. Z pomocy skorzystało 307 nauczycieli. W efekcie podjętych działań w Świdniku w lekcjach w formie wideokonferencji brało udział 93 proc. uczniów.

Wydatki w łącznej kwocie 210,6 tys. zł w związku z covidem poniosły również świdnickie przedszkola i żłobki (zakup sprzętu i oprogramowania do nauki zdalnej, ozonowanie pomieszczeń, dezynfekcja placów zabaw, sprzęt ochrony osobistej itp.).

Gmina udzieliła także pomocy osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom, którzy utracili dochody z powodu Covid-19. Odstąpiono od należności opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 27,9 tys. zł (2 podmioty); należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością gminy w kwocie 51,6 tys. zł (12 podmiotów), należności za korzystanie z nieruchomości gminnych w kwocie 14,8 tys. zł (5 podmiotów); udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości w kwocie 171,6 tys. zł (33 podmioty), umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 5,4 tys. zł (3 podmioty) i odroczono termin płatności podatku w kwocie 191 tys. zł (1 podmiot). (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here