Świdnik z budżetem

Nie obyło się bez dyskusji i poprawek zgłaszanych w ostatniej chwili. Ostatecznie, przede wszystkim głosami rządzącego klubu Rodzina i Prawo, budżet na 2017 rok został przyjęty. Oznacza to, że Świdnik czekają potężne inwestycje związane głównie ze sportem i zmianą siedziby miejskich urzędników.
Dyskusja nad projektem budżetu na 2017 rok rozpoczęła się od zgłoszenia przez jedną z radnych trzech propozycji nowych inwestycji.
– Pierwsza dotyczy przebudowy północnej części ul. Kasperka, druga budowy wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wyszyńskiego na wysokości Zespołu Szkół nr 2 – wymieniała radna Edyta Lipniowiecka (Świdnik Wspólna Sprawa).
Trzecia poprawka dotyczyła opracowania dokumentacji przebudowy ul. Targowej. Radna proponowała, żeby pieniądze na zgłoszone inwestycje pochodziły z puli przeznaczonej na promocję miasta i dotacji dla jednostek kultury.
– Kwota 440 tys. zł pozwoli na zrealizowanie wszystkich trzech inwestycji i utrzyma wydatki zarówno na promocję, jak i na kulturę, na poziomie tego roku – argumentowała radna Lipniowiecka.
Jej zdania nie podzielali przedstawiciele władz miejskich. – Wszystkie przedsięwzięcia, które znalazły się w budżecie, były wytypowane po długich dyskusjach i są efektem konsensusu. Rozdysponowaliśmy na nie wszystkie dostępne środki – mówił Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika.
– Chciałem podziękować pani radnej za troskę, ale cały ten budżet jest jednym wielkim kompromisem. Mamy setki różnych propozycji i oczekiwań mieszkańców, problem tylko polega na tym, jak to wszystko sfinansować – dodawał Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Radni z klubu Rodzina i Prawo zastanawiali się również, dlaczego te zadania nie zostały zgłoszone do budżetu wcześniej.
– Nie neguję, że te inwestycje powinny zostać wykonane, ale trzeba je było zgłosić podczas obrad komisji gospodarki komunalnej i wtedy można by je było przedyskutować – mówił radny Alfred Bondos (RiP).
Radna tłumaczyła, że swoje propozycje złożyła na piśmie. Okazało się jednak, że zrobiła to dopiero 22 grudnia.
– Być może za późno zabrałam się za analizowanie projektu budżetu, niemniej jednak poprawki złożyłam. Poza tym po co nam w takim razie w porządku obrad punkt umożliwiający zgłaszanie poprawek do projektu budżetu? – pytała radna Lipniowiecka.
Ostatecznie radni przegłosowali propozycje nowych inwestycji. Głosami klubu Rodzina i Prawo wszystkie zostały odrzucone. W rewanżu dwójka przedstawicieli komitetu Świdnik Wspólna Sprawa wstrzymała się od głosu podczas przyjmowania budżetu. Plan miejskich dochodów i wydatków na 2017 rok został przyjęty z poparciem klubu Rodzina i Prawo i jednego przedstawiciela Platformy Obywatelskiej.

Ile do wydania i na co?

W 2017 roku miejscy urzędnicy planują wydać blisko 150 mln zł. Najwięcej, bo ponad 40 mln zł, pójdzie na oświatę. Rozpoczynający się rok przyniesie również kilkadziesiąt inwestycji za ponad 30 mln zł. Blisko 28 mln zł zostanie przeznaczone na świadczenia rodzinne, niespełna 12 mln zł pójdzie na gospodarkę komunalną, natomiast 11 mln zł w 2017 roku będzie kosztowała administracja publiczna.
Wśród wydatków inwestycyjnych prym będą wiodły zadania związane ze sportem. Same dokumentacje obiektów przy ul. Fabrycznej pochłoną ok. 0,5 mln zł. Urzędnicy planują również rozpoczęcie budowy kompleksu basenów zewnętrznych, krytej pływalni i kortów. Na wszystkie trzy inwestycje w tegorocznym budżecie przeznaczono ok. 12 mln zł. Jednym z największych wydatków będzie również zakończenie przebudowy gmachu Gimnazjum nr 2 na siedzibę urzędu miasta. Dotąd na ten cel poszło ponad 5 mln zł. Na sfinalizowanie inwestycji potrzeba jeszcze nieco więcej niż 7 mln zł. Dodatkowo przedstawiciele ratusza wydadzą jeszcze ponad 600 tys. zł na montaż systemów audio- video i zakup wyposażenia.
W planach jest również rozbudowa Przedszkola nr 7 za ok. 1,1 mln zł. W tym roku urzędnicy będą także już po raz drugi realizować inwestycje wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. W sumie jest to 12 zadań za 1 mln zł. (kal)

Inwestycje rzutem na taśmę

Tuż przed świętami zmiany w projekcie budżetu zgłosił w formie autopoprawki burmistrz Waldemar Jakson. W dokumencie znalazła się dodatkowa inwestycja. Chodzi o przebudowę skrzyżowania ul. Klonowej z al. Lotników Polskich. Docelowo w tym miejscu planowana jest sygnalizacja świetlna. W tym roku za 70 tys. zł. ma powstać dokumentacja tej inwestycji. Burmistrz Świdnika wnioskował również o dołożenie 500 tys. zł do przebudowy kortów tenisowych. W tej samej autopoprawce władze miejskie postanowiły o blisko 1 mln zł zmniejszyć tegoroczne wydatki na budowę kolektora wód deszczowych.