ŚWIĘTO KRÓLOWEJ POLSKI

3 maja Kościół będzie obchodził uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszego kraju. Maryja została ogłoszona Królową Polski przez króla Jana Kazimierza, zaś parlament Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie akt ten odnawiał i uroczyście potwierdzał.
W tym roku, w 1050. rocznicę chrztu Polski oraz 50. rocznicę Milenijnego Aktu Oddania w niewolę miłości Matce Najświętszej, podczas mszy św. pontyfikalnej na Jasnej Górze zostanie dokonany Akt Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i z Polonią.
Święto MB Królowej Polski na prośbę biskupów polskich zatwierdził w 1920 r. papież Benedykt XV. Oficjalnie jest obchodzone w całym kraju od 1923 r., kiedy to papież Pius XI ustalił je na dzień 3 maja. Naród polski od wieków wyjątkowo czcił i czci Maryję jako swoją Matkę i Królową. Najstarsze Jej wizerunki spotykamy już w XI w. Bolesław Chrobry wystawił w Sandomierzu kościół pw. Matki Bożej, Władysław Herman uleczony cudownie, jak twierdził, przez Maryję, ku jej czci wybudował okazałą świątynię w Krakowie. Z kolei Zygmunt Stary ufundował przy katedrze krakowskiej kaplicę ku czci NMP, która jest zaliczana do pereł renesansu. Maryja była też patronką polskiego rycerstwa. Do Matki Bożej modlił się i Jan Sobieski, i Stefan Czarniecki, i Tadeusz Kościuszko. Bardzo często mieszczanie jej wizerunkami zdobili swe kamienice. Wiele przydrożnych kapliczek poświęcono Matce Jezusa, a w maju rozbrzmiewają przy nich słowa Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych. Wielu polskich świętych uważało Maryję za swoją szczególną opiekunkę. Między innymi św. Wojciech, uratowany za jej przyczyną, jako dziecko, z ciężkiej choroby, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Kolbe czy święty Jan Paweł II. Natomiast król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obrał Maryję za Królową Polski i przyrzekł szerzyć jej kult oraz ślubował wystarać się w Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie jej święta jako Królowej Korony Polskiej. W 49 lat po jego śmierci, 8 września 1717 r., miała miejsce koronacja obrazu jasnogórskiego Królowej Polski koronami papieskimi. Była to pierwsza tego typu uroczystość poza Rzymem. Obraz przywiózł do Polski z Bełżca na Rusi w 1382 r. książę Władysław Opolczyk. Umieszczony na Jasnej Górze obraz został oddany pod opiekę sprowadzonych z Węgier paulinów. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zalicza się do ikon określanych nazwą Hodegetria. Określenie to oznacza Tę, która prowadzi lub Tę, która wskazuje drogę. Wyraża ono głęboką teologiczną myśl, że Maryja prowadzi wierny lud do Jezusa i że to On jest najważniejszy. Ponowna koronacja cudownej ikony odbyła się po kradzieży sukienki i dwóch koron 22 maja 1910 r.
We wrześniu 1946 r. Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. W sierpniu 1956 r. w obecności miliona wiernych, śluby złożone przez Jana Kazimierza odnowiono, modląc się o uwolnienie osadzonego w więzieniu w Komańczy kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, główną patronką kraju i Niebieską Opiekunką naszego narodu. 3 maja 1966 r. na uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski prymas Stefan Wyszyński w zastępstwie papieża Pawła VI, któremu ówczesne władze nie pozwoliły wjechać do Polski, złożył „Akt oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”. Od 1992 r. dzień 3 maja jest, dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w 1791 r., jak i święta Królowej Polski, tak jak w okresie międzywojennym, świętem narodowym. Wyraża ono wiarę narodu w szczęśliwą opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.
Na terenie Polski sanktuaria maryjne stanowią ok. 80 % wszystkich miejsc kultu. Ich szczególny rozwój nastąpił w XVII w. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 850, w tym na terenie Lubelszczyzny i samego Lublina. Kościół pw. MB Królowej Polski znajduje się w Lublinie przy ul. Gospodarczej 7, w dzielnicy Tatary. 1 kwietnia 1981 r. ks. Zbigniew Kuzia został skierowany do organizacji parafii na Tatarach. Już 22 listopada tego samego roku odbyło się poświęcenie tymczasowej kaplicy, a w latach 1983-1987 został wzniesiony według projektu lubelskiego architekta Stanisława Machnika nowoczesny, murowany kościół. Świątynię uroczyście erygował 3 maja 1991 r. bp Bolesław Pylak. Lubelska parafia pw. MB Królowej Polski liczy obecnie 13 516 wiernych. Działają przy niej liczne grupy modlitewne między innymi Legion Maryi, Koła Żywego Różańca, chóry parafialne „Amadeusz” i „Cantemus”, schola młodzieżowa i dziecięca, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Anonimowi Alkoholicy, Al– Anon, Parafialny Zespół Caritas, LSO, Rodzina bł. E. Bojanowskiego oraz Liturgiczna Służba Ołtarza.
Z okazji święta MB Królowej Polski w świątyni przy ul. Gospodarczej odbędą się tradycyjne uroczystości odpustowe.
Elżbieta Kasprzycka