Święto pań z Siennicy Różanej

Pierwsza połowa marca przyniosła gminie Siennica Różana kilka miłych spotkań z okazji Dnia Kobiet.

Świętowanie rozpoczął Boruń. Życzenia paniom złożył wójt Leszek Proskura, a na scenie zaprezentował się zespół Wrzos oraz solistka – sołtys Grażyna Kielech. Dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zagrodzie kilka dni później śpiewał laureat „Mam talent” Adrian Makar, natomiast w Żdżannem paniom umilała czas Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego w spektaklu „Mąż umarł, ale już mu lepiej”. Ostatnie spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się 19 marca w Woli Siennickiej, gdzie koncertował Chór Mieszany „Echo”. (k)