Święto w Medykach

Społeczność Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie świętowała Dzień Patrona. W tym roku uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ placówka obchodzi 70-lecie.

 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie. Po nabożeństwie nauczyciele, młodzież i goście przeszli do szkoły, gdzie jej dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska powitała wszystkich zaproszonych. Wśród gości był m.in. Jan Szoc, syn patronki „Medyków” wraz z żoną.
– Rok jubileuszowy zobowiązuje do pamięci o przeszłości, do analizy tego, co dzieje się obecnie i wybiegania w przyszłość. Mamy wiele marzeń – chcemy, aby nasza szkoła była placówką nowoczesną i dobrze postrzeganą w środowisku, a nasi absolwenci rozchwytywani na rynku pracy – mówiła dyrektor placówki.
Uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchania wykładu dr n. hum. Ryszardy Bernackiej, absolwentki „Medyków”.

– Chciałam podziękować wszystkim nauczycielom tej szkoły. Także dzięki nim, dziś jestem w tym miejscu, gdzie jestem. A jak dobrze pójdzie, za rok o tej porze będę profesorem wyższej uczelni – mówiła Bernacka rozpoczynając swój wykład.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Medycznego Studium Zawodowego”. Otrzymali je: Beata Żółkiewska, Agnieszka Czerwińska, Anna Klajnert, Anna Stefańczyk i Dorota Stupak. Wręczono również odznaczenie „Ambasador Medycznego Studium Zawodowego”. Przyznano je Markowi Sikorze, Elżbiecie Prus i Stowarzyszeniu Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” z Chełma.
Obecnie w chełmskich „Medykach” kształci się 240 słuchaczy na 8 kierunkach. Najchętniej wśród nich wybierane są technik farmaceuta, technik masażysta, opiekun medyczny i technik dentystyczny. (kw)