Świętowanie ze Słowianami

Mieszkańcy Kalinowszczyzny bawili się podczas słonecznego weekendu na kolejnym spotkaniu poświęconemu kulturze Słowian.


Na Słomianym Rynku można było poznać bliżej świat dawnych Słowian, którzy żyli na wzgórzach Grodzisko i Czwartek ponad tysiąc lat temu i zapoczątkowali osadnictwo w okolicy w której powstało nasze miasto. Specjaliści od archeologii doświadczalnej w strojach wzorowanych na słowiańskich, pokazywali, w jaki sposób rozpalano dawniej ogniska, jak przygotowywano potrawy i opowiadali, co jadano.

Można było zajrzeć do kuźni, podejrzeć, w jaki sposób nasi przodkowie tkali, lepili garnki czy wykonywali biżuterię. Nie zabrakło też pokazów walk słowiańskich wojowników w wykonaniu Wojów Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej. Plenerowym spotkaniom ze Słowianami towarzyszyła muzyka i tańce, a wydarzenie było bardzo rodzinną imprezą, w której chętnie uczestniczyli dorośli i dzieci.

Organizatorami „słowiańskich spotkań” jest Fundacja Atoli we współpracy z Fundacją tanTHEO, Radą Dzielnicy Kalinowszczyzna, Klubem Osiedlowym ODEON PSM „Kolejarz”. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin. (EM.K.)