Święty Florian zawsze przy ogniu

4 maja Kościół obchodził wspomnienie liturgiczne św. Floriana, żołnierza i męczennika, wspomożycielka podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów oraz patrona strażaków.

Florian von Lorch urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). Już w młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem w pobliżu Krems (obecnie północno- wschodnia Austria). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został wraz z 40 żołnierzami aresztowany i zmuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy Florian został najpierw wychłostany i poddany torturom. Po biczowaniu szarpano jego ciało żelaznymi hakami, próbowano go spalić, wreszcie uwiązano mu u szyi kamień i utopiono w rzece Enns. Stało się to 4 maja 304 roku.

Jego ciało odnaleziono i ze czcią pochowano. Nad grobem męczennika wystawiono klasztor i kościół benedyktynów. Do dnia dzisiejszego ten kompleks sakralny jest ośrodkiem życia religijnego w górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej. W 1184 r., na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana.

Dla ich przechowywania na Kleparzu wybudowano okazałą świątynię. Kiedy w 1528 roku pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa, ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie jego wezwanie nosi katedra warszawsko-praska, a w Krężnicy Jarej pod Lublinem – kościół.

Pierwsze wzmianki o parafii św. Floriana w Krężnicy Jarej pochodzą z 1325 roku. Położony na niewielkim wzgórzu w centrum wsi kościół najpierw był drewniany. W 1529 roku zajęli go innowiercy. Spłonął w 1595 roku. Nowy wybudowano w latach 1628 – 1642. W początkach XIX w. przejęły go lubelskie wizytki. W ich rękach znajdował się do 1866 roku. Obecny kościół parafialny został wybudowany w latach 1884 – 1887 w miejscu poprzedniego, zniszczonego przez pożar w 1883 roku. Został konsekrowany w 1890 roku.

W drewnianym i pozłacanym ołtarzu głównym znajduje się obraz MB z Dzieciątkiem z XVII w. oraz rokokowe rzeźby dwóch aniołów z XVIII w. W prawym ołtarzu bocznym znajdują się obrazy Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i MB Częstochowskiej, a w lewym św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława Kostki. Umieszczono w nich także barokowo- ludowy krucyfiks. Ogrodzenie wraz z dwiema kapliczkami i murowaną czworoboczną dzwonnicą zostało wybudowane w pierwszej połowie XX wieku. Pierwszy remont świątyni przeprowadzono w 1969 roku. Obok znajduje się wybudowana w 1925 według projektu Bohdana Kelles-Krause plebania. Najstarsze murowane nagrobki na cmentarzu parafialnym pochodzą z połowy XIX wieku.

Od kilku lat w krężnickim kościele 13. dnia każdego miesiąca odprawiano nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie. Prowadził je proboszcz parafii pw. św. Floriana, ks. dr Marian Bartnik, który od dziewięciu lat jest egzorcystą. Sprawuje on także posługę egzorcysty archidiecezjalnego. Pasją proboszcza, odziedziczoną po tacie, jest pszczelarstwo. Przed plebanią stoją kolorowe ule. Na jednym namalowany jest obraz św. Ambrożego. W pracy przy pszczołach pomagają proboszczowi parafianie.

Elżbieta Kasprzycka