Sypnęło awansami i zaszczytami

Wyjątkowo uroczystą oprawę miało w garnizonie lubelskim tegoroczne Święto Policji. Obchody wojewódzkie odbyły się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych. Awansowano blisko 2000 funkcjonariuszy, tylko w samym Lublinie wyższe stopnie otrzymało 472 policjantów, a w Świdniku 51. Nadinspektor Dariusz Augustyniak, I zastępca komendanta głównego policji zapowiedział utworzenie w Lublinie najnowocześniejszej szkoły policyjnej w Polsce.

Wojewódzkie obchody Święta Policji zaszczycili swoją obecnością m.in: Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, nadinspektor Dariusz Augustyniak – I zastępca komendanta głównego policji, Bolesław Gzik – wicewojewoda lubelski, Zbigniew Wojciechowski -wicemarszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Żuk – prezydent Lublina.

– Jest to dla mnie wyróżnienie, że mogę stać na czele garnizonu, w którym służą funkcjonariusze gotowi do poświęceń. Doceniam odwagę, którą wykazujecie mimo świadomości licznych zagrożeń. Swoją postawą udowadniacie, że nasz zawód wymaga oddania drugiemu człowiekowi, niezłomnego charakteru i olbrzymiej wrażliwości na krzywdę ludzką – dziękował funkcjonariuszom nadinspektor Artur Bielecki, komendant wojewódzki policji w Lublinie.

Wyrazem uznania dla poświęcenia i ofiarności funkcjonariuszy było przyznanie medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie. W garnizonie lubelskim  nominacje na wyższe stopnie otrzymało łącznie 1947 funkcjonariuszy.  W korpusie oficerów młodszych Policji  awansowało – 87 policjantów, w korpusie aspirantów Policji przyznano awanse – 1048 policjantom, w korpusie podoficerów – 634, zaś szeregowych – 178. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył 80 funkcjonariuszy i pracowników Medalami „Za Długoletnią Służbę” .

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” 8 policjantów, a brązową odznaką „Zasłużony Policjant” 38 funkcjonariuszy. Z kolei brązowe medale „Za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji” nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrała Agnieszka Juniewicz – starszy specjalista Sekcji Kwatermistrzowskiej Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Arkadiusz Chochowski – starszy informatyk Zespołu Administratorów Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz pułkownik Jakub Garbowski-Narkiewicz – dowódca Drugiego Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak podkreślił, że funkcjonariusze z garnizonu lubelskiego to jedni z najlepszych w kraju. – Dzięki staraniom i wysiłkom wielu osób, w tym parlamentarzystów, w Lublinie powstanie niebawem najnowocześniejsza szkoła Policji w Polsce – zapowiedział generał Augustyniak.

Uroczyste obchody policyjnego święta odbyły się również w komendach w Lublinie i Świdniku.

Podczas uroczystych apeli wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne i odznaczenia.

W Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie awansowanych zostało 472 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych awans otrzymało 8 funkcjonariuszy, zaś w korpusie oficerów młodszych 11 policjantów. Awanse w korpusie aspirantów otrzymało 232 funkcjonariuszy, natomiast w korpusie podoficerów 154 policjantów. W korpusie szeregowych awanse przyznano 67 stróżom prawa.

W Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku na wyższe stopnie mianowano 51 funkcjonariuszy ze Świdnika i Piask (awans na posterunkowego otrzymała jedna osoba, na starszego posterunkowego – 4, na sierżanta – 9, na starszego sierżanta – 9, na sierżanta sztabowego – 7, na młodszego aspiranta – 10, na aspiranta – 1, starszego aspiranta – 3, na aspiranta sztabowego – 5, na komisarza – 1 i nadkomisarza – 1. Dodatkowo jeden z dzielnicowych został wyróżniony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. (w, l)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here