Szansa dla zdolnych Unitów

W podpisaniu listu intencyjnego o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej uczestniczyli (od lewej): dr Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP, mgr Grzegorz Lech, dyrektor III LO oraz prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

W piątek (11 czerwca) przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej podpisali list intencyjny w sprawie współpracy między tymi jednostkami.


List intencyjny sygnowali swoimi podpisami dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP i mgr Grzegorz Lech, dyrektor III LO.

Współpraca między dwoma instytucjami zakłada m.in.: udział wykładowców UP w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i zajęć  typu warsztatowego oraz laboratoryjnego. W szczególności będą to spotkania dedykowane olimpijczykom i członkom koła naukowego młodych biologów.

W trakcie spotkania obecni byli również patroni honorowi nawiązywanej współpracy: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, dr Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania oraz przedstawiciele najzdolniejszej młodzieży III LO, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Młodzież miała także okazję zaprezentować swoje projekty naukowe. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here