Szkoła pod sztandarem Solidarności

To pierwsza w Polsce placówka oświatowa imienia Lubelskiego Lipca 1980. W piątek, 14 września, Szkoła Podstawowa nr 40, nosząca dotąd imię Leona Kruczkowskiego, oficjalnie przyjęła nazwę Lubelskiego Lipca 1980.


Kruczkowski na aut

Nazwisko dotychczasowego patrona szkoły podstawowej z dzielnicy Dziesiąta – Leona Kruczkowskiego, pisarza, autora m.in. dramatu „Niemcy”, ale również działacza PZPR i komunistycznego prominenta w latach PRL, znalazło się na dekomunizacyjnej liście Instytutu Pamięci Narodowej. Szkoła musiała poszukać innej nazwy w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli i obiektów użyteczności publicznej.

Debaty w tej sprawie trwały od jesieni ubiegłego roku. Nad wyborem trudzili się wspólnie przedstawiciele rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Pod uwagę brano Wandę Chotomską, Mikołaja Reja, Tadeusza Kościuszkę czy jednego z żołnierzy wyklętych – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Propozycji było sporo a sam wybór imienia wieloetapowy.

– Myślę, że to była dobra decyzja, a imię Lubelskiego Lipca 1980 jest dla nas zaszczytem. To właśnie cywilni ludzie podjęli bardzo trudną decyzję – sprzeciwienia się władzy. Mam nadzieję, że ten patron pozwoli nam uczyć młodzież takich wartości jak: solidarność, wolność, niepodległość ale także odpowiedzialności za drugiego człowieka i empatii – podkreśla Ewa Sadowska, dyrektor SP nr 40.

– Dzielnica Dziesiąta, w której znajduje się nasza szkoła, zamieszkana jest przez kolejarzy ściśle związanych z tamtymi strajkami. Cieszymy się, że patronuje nam to ważne lubelskie wydarzenie. Dzięki temu nasza młodzież uczy się tej najnowszej i często najmniej znanej historii – dodaje pani dyrektor.

Inicjatorem nadania szkole imienia Lubelskiego Lipca 1980 jest Marian Król, – przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność. – To pierwsza w Polsce szkoła imienia Lubelskiego Lipca 1980, której będzie patronowało wydarzenie sprzed trzydziestu ośmiu lat – podkreślił podczas przemówienia na piątkowej uroczystości nadania nowego imienia SP nr 40, przewodniczący lubelskiej „Solidarności”.

– Lubelski Lipiec 80, to największe wydarzenie XX wieku na Lubelszczyźnie. Powinniśmy nieść jego pamięć i być z niego dumni – podkreślił przewodniczący Król. – Pamiętajcie o tych cichych bohaterach i wartościach, które niesie Lubelski Lipiec. To nasze wspólne dziedzictwo i fundament naszej dzisiejszej tożsamości. Jeżeli możemy powiedzieć, że Solidarność nosimy w naszych sercach, to tych serc od dzisiaj znacznie, znacznie przybyło – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Społeczność szkoły będzie tę pamięć o uczestnikach wydarzeń lipcowych i naszych lubelskich korzeniach dalej nieść – dodawał.

Nowy sztandar, duże zmiany

Zmiana patrona SP nr 40 wiązała się ze sporymi zmianami administracyjnymi. Należało nie tylko wymienić wszelkie szkolne dokumenty, pieczątki, tablice na drzwiach, ale także przerobić logo szkoły, wykorzystywane m.in. na jej stronie internetowej czy szkolnych mundurkach, a przede wszystkim wymienić szkolny sztandar. Podczas piątkowej uroczystości miało miejsce niecodzienne wydarzenie – poświęcenie nowego sztandaru i symboliczne przybicie do niego pamiątkowego gwoździa, którego dokonali m.in. pani dyrektor, prezydent Lublina a także przedstawiciele rady rodziców i uczniów oraz miejscy radni i przedstawiciele lubelskich środowisk „Solidarności”.

Oba sztandary symbolicznie „pożegnały” się przez zetkniecie się orłów na szczytach ich drzew. Nowy został ufundowany przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” i uroczyście przekazany szkole. Poświęcił go biskup Mieczysław Cisło. Licząca 817 uczniów szkolna społeczność już uczy się o wydarzeniach z Lublina – w szkole organizowane są konkursy i wystawy poświęcone najnowszej historii Polski.

Młodzież z okazji uroczystości nadania imienia przygotowała też scenki obrazujące pierwsze lubelskie strajki. Uczniowie recytowali wiersze Zbigniewa Herberta i śpiewali patriotyczne pieśni. Mocnym punktem inscenizacji było wspólne wykonanie utworu „Stąd ruszyła lawina” przez szkolny chór razem z Krzysztofem Cugowskim.

Emilia Kalwińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here