Szkoła w Rejowcu ma nowy sztandar

Sztandar dla szkoły jest tak ważny, jak flaga dla kraju. Jego wymianie i poświęceniu towarzyszy podniosła uroczystość. Taką obchodzono właśnie w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu.

– Pierwszy sztandar szkoła w Rejowcu miała nadany aż 87 lat temu a drugi w 1976 roku – mówi Małgorzata Królicka, dyrektor SP w Rejowcu. – Niestety, ten ostatni zawierał dawną nazwę szkoły – Zbiorcza Szkoła Gminna – i brakowało na nim nazwy naszego patrona, czyli Mikołaja Reja. Stąd decyzja grona pedagogicznego i rady rodziców, aby wymienić sztandar.

Szkoła wraz z rodzicami zebrała pieniądze i zleciła wykonanie sztandaru specjalistycznej firmie. Na jego awersie znalazła się podobizna patrona a na rewersie orzeł w koronie.

10 września odbyła się uroczysta wymiana i poświęcenie nowego sztandaru. To dla każdej szkoły a także całej społeczności lokalnej wyjątkowe święto. – Obecni byli na nim przedstawiciele rady rodziców, pracowników szkoły, uczniów, kuratorium oświaty oraz władz naszego miasteczka a patronat honorowy nad uroczystością objął burmistrz, Tadeusz Górski – mówi dyrektor Królicka.

Wymiana sztandaru miała bardzo podniosły charakter. Został on wprowadzony przez przedstawicieli Rady Rodziców: Andrzeja Lewczuka, Joannę Joszczuk i Martę Krysę i złożony na ręce dyrektor M. Królickiej. Następnie dyrektor przekazała go uczniom wraz ze słowami, by strzegli jego dobrego imienia, godności i honoru. Uczniowie złożyli ślubowanie, że „przyjmując ten sztandar przyrzekają otaczać go czcią i dbać o to – by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i naszej ojczyzny.”

Po przejęciu sztandaru, został on zaprezentowany zgromadzonym i uroczyście wbito pamiątkowe gwoździe przez fundatorów. Od tego momentu Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu ma nowy sztandar. Poprzedni spoczął w gablocie. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here