Szkoła w Wyrykach dba o przyszłego patrona

Szkoła Podstawowa w Wyrykach, za pośrednictwem wójta gminy, złożyła wniosek do ministerstwa kultury o sfinansowanie budowy pomnika poległym w bitwie pod Wyrykami w maju 1944 r. oraz pomordowanych w Adampolu Żydów. Wnioskowana kwota 72 tys. zł przeznaczona będzie w całości na upamiętnienie tych wydarzeń.

– Przedsięwzięcie obejmie przeprowadzenie prac renowacyjnych zbiorowej mogiły wojennej i wybudowanie pomnika – czytamy we wniosku – na którym zostaną umieszczone dwie tablice pamiątkowe poświęcone ku czci: 1) dziewięciu Żołnierzy Armii Krajowej poległych w bitwie z Niemcami pod Wyrykami w dniu 8 maja 1944 r. 2) zamordowanym Żydom w obozie pracy w Adampolu. Pomnik będą tworzyły dwie płyty z tablicami. Teren wokół pomnika zostanie ogrodzony i wyłożony płytkami.

Rezultaty: wybudowanie pomnika; zagospodarowanie terenu w tym ogrodzenie, wyłożenie płytkami. Przedsięwzięcie pozwoli na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej bitwy pod Wyrykami oraz obozu pracy dla Żydów w Adampolu poprzez szereg działań promujących.

Zostaną przeprowadzone: lekcje z uczniami wszystkich klas Szkoły Podstawowej w Wyrykach, spotkania uczniów z kombatantem – uczestnikiem bitwy pod Wyrykami kpt Edmundem Brożkiem, konkurs wiedzy dla uczniów na temat bitwy pod Wyrykami oraz obozu pracy w Adampolu, spotkania uczniów z Z. Nizińskim prezesem Fundacji „Pamięć, która trwa”, który zapozna dzieci i młodzież z faktami historycznymi dotyczącymi obozu pracy dla Żydów w Adampolu – uroczystość odsłonięcia pomnika, w której uczestniczyć będą uczniowie Szkoły Podstawowej, goście zaproszeni oraz społeczność lokalna.

Sprawowanie opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Adampolu przez Szkołę to zadanie, które realizowane jest od wielu lat.

Warto dodać, że SP w Wyrykach stara się o nadanie jej imienia patrona. W najbliższy czwartek odbędzie się referendum w tej sprawie. Największe szanse na patrona ma właśnie Armia Krajowa.

16 maja planowane są obchody 75. rocznicy bitwy pod Wyrykami. (pk)