Szkołę i przedszkole przy ul. Niecałej połączyć w zespół

Miasto zastanawia się nad połączeniem w jedną jednostkę Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny i Przedszkola nr 4. Obie placówki funkcjonują w jednym budynku przy ul. Niecałej.


Choć przedszkole pierwotnie zostało tam przeniesione tymczasowo, w związku z koniecznością wyprowadzki z wcześniejszej siedziby przy ul. Narutowicza, to już wiadomo, że zostanie tam na dłużej, a być może na stałe. Urzędnicy rozważali wcześniej wynajem na potrzeby Przedszkola nr 4 dodatkowego lokalu w ścisłym centrum miasta lub wspólnych przenosin z Przedszkolem nr 26 i Przedszkolem nr 14 na ul. Farbiarską. Takie rozwiązania są już jednak nieaktualne.

– W związku z pozytywną decyzją władz miasta o pozostawieniu siedziby Przedszkola nr 4 przy ul. Niecałej, w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 proszę o wdrożenie procedury połączenia SP nr 24 z Przedszkolem nr 4 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, co ułatwi organizacyjnie docelowe funkcjonowanie obu placówek we wspólnym gmachu, ich harmonijny rozwój oraz racjonalne wykorzystanie obiektu oświatowego przy ul. Niecałej – apeluje radny Stanisław Brzozowski (niezrzeszony).

Miasto zapewnia, że poważnie bierze pod uwagę wdrożenie takiego rozwiązania. Będzie jednak ono wymagać szeregu wcześniejszych analiz ze strony Wydziału Oświaty i Wychowania UM. Na co dzień Przedszkole nr 4 dysponuje trzema salami na parterze podstawówki, w których prowadzone są zajęcia dla łącznie 60 dzieci.

– Zapewniam, że dołożymy starań, aby zapewnić optymalne warunki organizacji wychowania przedszkolnego i nauki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dla wychowanków w Przedszkolu nr 4 i uczniów w Szkole Podstawowej nr 24, biorąc pod uwagę względy organizacyjne, lokalowe i ekonomiczne rozwiązania zaproponowanego przez Pana Radnego – odpowiada na apel radnego wiceprezydent Mariusz Banach.

W przypadku przychylenia się przez władze miasta do propozycji radnego Brzozowskiego konieczne będą jeszcze konsultacje ze społecznością obu jednostek oraz stosowna uchwała Rady Miasta. – Utworzenie zespołu należy do kompetencji Rady Miasta Lublin, akt założycielski wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 24 i Przedszkola nr 4 – dodaje Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Obecnie w Lublinie funkcjonuje jeden zespół szkolno-przedszkolny, który został powołany w ubiegłym roku na bazie Szkoły Podstawowej nr 25 i Przedszkola nr 6 z ul. Sierocej. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here