Szkoły średnie czekają na nowych uczniów

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z powiatu krasnostawskiego robią co mogą, by zdobyć nowych uczniów. Stawiają na nowoczesne kierunki kształcenia i praktykę. Niepewna sytuacja panuje w szkołach podstawowych. Wciąż nie ma bowiem wytycznych, jak ma wyglądać egzamin ósmoklasisty.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej to szkoła, której organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Kształcimy na miarę XXI wieku – zapewnia Stanisław Buk, dyrektor ZS CKR. – Posługujemy się nowoczesnymi zdobyczami techniki. Mamy bogatą bazę dydaktyczną, którą stale uzupełniamy. Pracują u nas nauczyciele z pasją, dbający o całościowy rozwój osobowości ucznia. Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, nie może być anonimowy i odnajduje się w zespole klasowym – dodaje. Co ważne klasy w siennickim Zespole nie są przepełnione. – Dbamy o higienę pracy i estetykę otoczenia.

W szkole istnieje spójny system motywujący ucznia do podejmowania intelektualnego wysiłku, fundujemy stypendia udzielane dwa razy w roku uczniom osiągającym najwyższe wyniki, najlepsi biorą udział w Rejsie Bałtyckim – opowiada Buk. Uczniowie z najwyższą frekwencją, a więc najbardziej systematyczni oraz w sposób szczególny angażujący się w prace na rzecz społeczności szkolnej, uczestniczą w bezpłatnej 3-dniowej wycieczce szkolnej, funduje się również dla nich nagrody rzeczowe. Za sprawą wysiłku dyrekcji i nauczycieli w ZS CKR w Siennicy Różanej realizowane są różne projekty edukacyjne.

– Dzięki temu uczniowie mogą uczestniczyć w atrakcyjnych stażach zawodowych w kraju i poza jego granicami, np. w Irlandii czy Hiszpanii. Poszerzają bezpłatnie swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach, np. z zakresu spawania MAG, obsługi wózków widłowych, bukieciarstwa, carvingu, czy umożliwiających zdobycie uprawnień, kelnera, barmana, baristy. Począwszy od 2020 r. uczniowie będą mogli także uczestniczyć w kursie obsługi dronów – zapowiada Buk.

W szkole realizowane są również innowacje pedagogiczne, np. z zakresu edukacji wojskowej w ramach programu MON – Certyfikowane Klasy Wojskowe. – Podejmujemy wiele przedsięwzięć, by rozwijać indywidualne pasje i zainteresowania uczniów, np. założyliśmy pasiekę, powstał u nas tradycyjny sad, stworzono pracownię muzyczną. Uczeń ma pełny dostęp do źródeł informacji, może wypożyczyć podręczniki, skorzystać z sal komputerowych, pracowni multimedialnej i pokoi informatycznych – podkreśla Buk.

Na nowych uczniów z niecierpliwością czeka też I LO w Krasnymstawie. – Do końca nie wiemy jeszcze, jak będzie przebiegać tegoroczna rekrutacja i kiedy się ona odbędzie, obawiam się, że może to nawet być sierpień – mówi Anna Patejuk, dyrektor I LO. – Jestem natomiast przekonana, że z uwagi na pandemię rekrutacja odbywać się będzie jedynie drogą elektroniczną – dodaje.

I LO przygotowane jest na utworzenie czterech nowych klas pierwszych, wszystkie o konkretnym profilu. – Pierwszy to profil politechniczny z elementami informatyki, matematyki i fizyki, także z fizyką w praktyce – mówi Patejuk. – Drugi to profil typowo humanistyczny z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie, trzeci to biologia z językiem angielskim, a czwarty ekonomia z matematyką i geografią – wylicza dyrektor I LO.

Trochę inne profile nauki w klasach pierwszych obowiązywać będą od września w II LO w Krasnymstawie. – W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy przyszłym naszym uczniom następujące klasy: dziennikarsko – prawniczą z rozszerzonym językiem polskim, angielskim i historią, klasę europejską z rozszerzonym językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie i geografią, klasę biologiczno – chemiczną z elementami psychologii, biologią i chemią oraz klasę geoinformatyczną z geografią, matematyką i informatyką – mówi Anna Antyga, dyrektor II LO. Antyga podkreśla, że II LO im. Cypriana Kamila Norwida to szkoła kształcąca kolejne pokolenia młodych ludzi, otwartych, kreatywnych, a przede wszystkim angażujących się w życie społeczne. – Nasi absolwenci kontynuują naukę na wszystkich kierunkach studiów uniwersyteckich i politechnicznych. Są to ludzie, którzy mogą swobodnie porozumiewać się w różnych językach obcych, spełniać i realizować swoje pasje, zainteresowania oraz życiowe cele.

Uczniowie „Norwida” biorą udział w licznych konkursach, w których osiągają sukcesy. Zdawalność matury od lat przekracza średnie krajowe – mówi dyrektor II LO. Od wielu lat Liceum im. Norwida współpracuje z uczelniami lubelskimi, dzięki czemu uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. Warto też dodać, że szkoła realizuje wyjazdy edukacyjne w ramach programu Erasmus+, działa tu Pracownia Filmoteki Szkolnej (centrum edukacji filmowej w powiecie krasnostawskim), czy Klub Sportowy „Norwid”.

W niepewności pozostawieni są dyrektorzy szkół podstawowych. Alicja Kasprzak-Żeżuła, dyrektor SP nr 4 w Krasnymstawie, przyznaje, że nie ma wytycznych, co do tego jak przeprowadzić egzamin ósmoklasisty. – Mogę jedynie przypuszczać, że uczniowie na egzaminie będą znajdować się w sporej odległości od siebie, będą mieć maseczki, rękawiczki, dostęp do środków odkażających. Z niecierpliwością czekamy na konkretne wytyczne – mówi Kasprzak-Żeżuła. (kg)