Szlak spacerowy – po dnie wąwozu

W gminie Włodawa powstanie pierwszy w regionie szlak spacerowy poprowadzony dnem wąwozu. Będzie zlokalizowany w Różance. Jego początek zaplanowano tuż przy ruinach zabytkowego kompleksu folwarcznego, a koniec na brzegu rzeki Bug.

– Projekt gminy Włodawa pod nazwą „Budowa ścieżki rekreacyjnej o nawierzchni gruntowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” został najlepiej oceniony przez radę Lokalnej Grupy Działania i znalazł się na pierwszym miejscu listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej mówi Marta Wawryszuk, sekretarz gminy Włodawa. – W ramach zadania powstanie ciąg spacerowy w malowniczym wąwozie w Różance. Wykonana zostanie ścieżka żwirowa wyposażona w elementy małej architektury oraz uzupełniona roślinnością. Wszelkie działania zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dzięki temu powstanie malowniczy trotuar od ruin dawnych zabudowań folwarcznych w stronę rzeki Bug. Wąwóz w Różance jest pięknym elementem nadbużańskiego krajobrazu, dlatego cenne będzie udostępnienie go mieszkańcom Różanki i turystom. Inwestycja ta będzie realizacją koncepcji zagospodarowania wąwozu, wykonanej na zlecenie mieszkańców Różanki. Koszt całego przedsięwzięcia został wyceniony na kwotę 183 443,34 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 116 725,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na 2023 – dodaje pani sekretarz. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here