Szpital – Orłem

(14 czerwca) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie otrzymał prestiżową nagrodę specjalną w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości jako Placówka Medyczna.

Tytuł przyznawany jest przez Prezydium Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl podmiotom oraz osobom, których zaangażowanie i wkład pracy w prowadzoną działalność przyczyniły się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

W Sangate Hotel Airport odbyła się Wielka Gala „30 lat Wolności RP”, organizowana przez Przedsiębiorcy.pl wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemysłu i Usług. Podczas uroczystości poznano m.in. Laureatów XVI edycji Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości”. Galę, w której uczestniczyło ok. 750 osób, otworzył Robert Składowski – prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl.

Słowa uznania przekazał zgromadzonym doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Finansów Tomasz Tokarski. Głos zabrał również Janusz Piechociński – wicepremier, minister gospodarki w latach 2012-2015, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Galę poprowadzili: Joanna Jabłczyńska i Krzysztof Ibisz.

W imieniu włodawskiego szpitala nagrodę specjalną w kategorii „Placówka medyczna” odebrał wicestarosta – Tomasz Korzeniewski oraz z-ca dyrektora SPZOZ we Włodawie Elżbieta Korszla. – To dla nas, jako powiatu, wyjątkowe wyróżnienie – mówi T. Korzeniewski. – Cieszy nas fakt, że wbrew głośnej krytyce nielicznych, nasz szpital ma się coraz lepiej i jest to doceniane również na forum krajowym. Ta nagroda przedsiębiorców szczególnie nas cieszy.

Włodawski szpital zwiększył przychody z NFZ w 2018 r w porównaniu z 2016 r. o 22%. W ub.r. pozyskał fundusze na 9 projektów z udziałem środków unijnych, w tym osiem z RPO na łączną kwotę ponad 12,6 mln zł (dofinansowanie z UE wyniosło 11,2 mln zł). Szpital niemal cały czas gospodarował ze stratą, co doprowadziło m.in. w 2014 r. do utraty płynności finansowej. SPZOZ nie wdrażał sytemu naprawczego, ale dzięki właściwym decyzjom dyrektor szeptała, od 2017 r. uzyskał pełną płynność finansową. (gd)