Szpital z akredytacją

W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie 18-20 września br. przeprowadzono wizytację akredytacyjną w zakresie działania szpitala. Na jej podstawie szpital otrzymał raport, który potwierdza uzyskanie akredytacji.

Szpital otrzymał łączną ocenę ponad 75 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów, aby uzyskać Certyfikat Akredytacyjny w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali.

Ocena jednostki została dokonana w sposób określony w Ustawie o akredytacji w ochronie zdrowia z 6 listopada 2008 r. i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie z wykorzystaniem standardów opublikowanych Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2010 r w sprawie spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali. (pk)