Szpitalna megafuzja staje się faktem

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego znika z medycznej mapy Lublina. Cztery miesiące po podjęciu przez radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego stosownej uchwały fuzja placówki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ staje się faktem. Połączenie „Jana Bożego” z „Wyszyńskim” ma przyczynić się do wyraźnej poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej, płynności finansowej i rentowności, dziś zadłużonych na grube miliony marszałkowskich szpitali, ale czy nie stracą nie niej pacjenci?

Zgodnie z uchwałą Sejmiku z 29 listopada 2021 roku proces połączenia szpitali, a raczej należałoby określać go wchłonięciem „Jana Bożego” przez „Wyszyńskiego” i utworzeniem największej pod względem liczby łóżek w regionie palcówki, większej nawet od kliniki na Jaczewskiego, powinien zakończyć się nie później niż w terminie 9 miesięcy i nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od dnia jej powzięcia.

Do połączenia dojdzie już za dwa tygodnie, bo…

dość szybko udało się zmienić uchwałę w sprawie nadania statutu WSS im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Lublinie. – Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2022 roku i weszła w życie 14 marca 2022 roku. Jej podjęcie stanowiło istotny element połączeniowy, gdyż do Statutu WSS im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Lublinie zostały dodane nowe zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych, co w rezultacie, po zakończeniu procedury połączenia podmiotów leczniczych, będzie pozwalało na udzielanie wszystkich dotychczasowych świadczeń zdrowotnych oferowanych przez podmioty lecznicze, w tym tych, które pozostawały dotychczas jedynie w kompetencji SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie – informuje Remigiusz Małecki, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Ale to nie od 14 marca fuzja stanie się faktem, jak byli przekonani niektórzy pracownicy „Jana Bożego”, którzy sygnalizowali tygodnikowi, że na ten dzień mieli podpisywać w pracy nowe umowy.

– Trudno Szpitalowi odnieść się do informacji przekazywanych przez anonimowych pracowników SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, w zakresie konkretnej daty, od której rzekomo mieli rozpocząć pracę w ramach WSS im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Lublinie, gdyż planowaną datą połączenia podmiotów leczniczych jest 12 kwietnia 2022 roku – informuje R. Małecki i dodaje, że szpital ze zdziwieniem przyjął twierdzenia o tym, iż docelowo miałyby być zawierane jakiekolwiek nowe umowy z dotychczasowymi pracownikami, bo zgodnie z uchwałą z 29 listopada br. sposobem na połączenie podmiotów leczniczych będzie ich połączenie poprzez przeniesienie mienia. – WSS im. Stefana Kard. Wyszyńskiego wstąpi we wszystkie stosunki prawne pracowników SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie z gwarancją zatrudnienia, obowiązującą przez okres 12 miesięcy, w związku z czym na żadnym etapie procesu połączeniowego podmiotów leczniczych nie było mowy o zawieraniu jakichkolwiek innych, dodatkowych czy nowych umów związanych z pracownikami SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, gdyż w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa, podjęcie przedmiotowych działań nie jest w tym zakresie wymagane. – dodaje rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Pacjenci zaniepokojeni połączeniem

Połączenie „Jana Bożego” z „Wyszyńskim” ma przyczynić się do wyraźnej poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej, płynności finansowej i rentowności, dziś zadłużonych na grube miliony marszałkowskich szpitali, ale czy nie stracą nie niej pacjenci?

– W wyniku połączenia podmiotów leczniczych nie jest planowane zamknięcie Oddziałów SPSzW im. Jana Bożego zlokalizowanych przy ul. Herberta 21 oraz przy ul. Biernackiego 9 – zapewnia Remigiusz Małecki i dodaje, że jedynie przewidywane jest przeniesienie dotychczasowych oddziałów jednoimiennych, tj,: Oddziału Neurologii, Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Pododdziału Laryngologii, które będą docelowo zlokalizowane przy Alei Kraśnickiej 100.

Wśród pacjentów szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że z Herberta 21 na Kraśnickie mógłby zostać przeniesiony oddział neurologii. Wystosowali do marszałka i Zarządu Województwa petycję, w której zwrócili się o nielikwidowanie oddziału leczącego, w odróżnieniu od neurologii w „Wyszyńskim”, pacjentów z innymi chorobami niż te naczyniowe (głównie udarów), którym dedykowana jest placówka przy Kraśnickich.

– W chwili przeniesienia oddziału neurologii pacjenci z innymi chorobami, które nie mają podłoża naczyniowego, stracą dostęp do diagnostyki i leczenia – napisali pacjenci w petycji, zaznaczając, że z taką sytuacją już mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, gdy dwa oddziały neurologiczne Szpitala Neuropsychiatrycznego z ul. Abramowickiej zostały wchłonięte przez „Wyszyńskiego”. Podkreślili także, że od lat drastycznie zmniejsza się liczba łóżek dla pacjentów neurologicznych niedotkniętych udarami i znacznie wydłuża proces leczenia wspomnianych schorzeń.

– W Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego przy ul. Herberta dziesięć lat temu było 30 łóżek, dziś jest już tylko 20. Decyzja o likwidacji i przeniesieniu oddziału neurologii przy ul. Herberta 21 jeszcze bardziej pogorszy sytuację pacjentów i sprawi, że pozostaną oni praktycznie bez pomocy. Poradnie specjalistyczne nie będą w stanie udźwignąć tak wielkiego problemu – zaznaczyli pacjenci w petycji.

Oddział Neurologii z ul. Herberta na pewno 12 kwietnia nie zniknie, ale jego przeniesienie wydaje się jednak już przesądzone. Do tej sprawy wrócimy w kolejnym wydaniu.

Co z kierowniczą kadrą szpitala im. Jana Bożego?

Dyrektorzy z Jana Bożego nie stracą pracy, choć nie wszyscy zachowają dyrektorskie stołki.

Dotychczasowy dyrektor szpitala im. Jana Bożego Tadeusz Duszyński przyjął propozycję objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych w „Wyszyńskim” i zawarł stosowną umowę już w styczniu 2022 roku.

Pełniący obowiązki zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu im. Jana Bożego Andrzej Szczepanowski wraca na Herberta 21, po przyjęciu oferty objęcia stanowiska lekarza naczelnego po połączeniu placówek dla tej lokalizacji.

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Andrzej Wiśniewski przyjął natomiast propozycję objęcia stanowiska kierownika Działu Analiz i Kontrolingu WSS im. Kardynała St. Wyszyńskiego.

B

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here