Szukają dyrektora drogowców

Ruszył konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, czyli instytucji podległej Lubelskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu. Aktualnie obowiązki dyrektora ZDW pełni Andrzej Sieńko, który zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Gwozdę.


Kandydaci muszą mieć „wyższe wykształcenie z zakresu budownictwa, drogownictwa, ekonomii lub prawa; co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzić, że przez co najmniej 5 lat prowadzili działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami”.

Trzeba też znać m.in. ustawy: o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych czy o samorządzie województwa. Nowego dyrektora prawdopodobnie poznamy w lutym.