Szukanie naukowych innowacji

Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego spotkał się w miniony podziałek, 13 bm. w Lublinie z wojewodą Przemysławem Czarnkiem oraz rektorami wyższych uczelni. Rozmawiano o tzw. małej ustawie o innowacyjności, która ma umożliwić ściślejsza współpracę uczelni z przedsiębiorcami.
– Chcemy zachęcić obie strony do wspólnego działania i sprawić, by było ono dla każdego opłacalne – mówił minister Dardziński.
Projekt ustawy zakłada ulgi podatkowe dla tych, którzy zdecydują się inwestować w badania i rozwój uczelni. Przedsiębiorcy będą mogli odliczać koszty na działalność badawczą nie przez 3, jak dotychczas, ale przez 6 kolejnych lat. Dodatkowo młode firmy, które na rynku działają nie dłużej niż dwa lata, będą mogły wystąpić o jednorazowy zwrot gotówki i zgłosić się do urzędu podatkowego z wnioskiem o zwrot 18 lub 19 proc. kwoty, którą uzyskałyby dopiero po sześciu latach.

Uczelnie będą mogły m.in. prowadzić więcej spółek celowych dedykowanych kontaktom z przedsiębiorcami. Część z otrzymanych dotacji (2 proc.) będą mogły przeznaczyć na procedury związane z komercjalizacją swoich badań i wynalazków. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Obecnie na ukończeniu są również prace nad drugą (dużą) ustawą o innowacyjności.(EM.K.)