Szybko i bez dyskusji

Takiej rady, jaką ma wójt Paweł Kołtun, zazdroszczą mu wszyscy włodarze w powiecie. Samorządowcy ze Starego Brusa są zazwyczaj bardzo zgodni i nie tracą czasu na czcze dyskusje. Przykładem ostatnia sesja, która trwała zaledwie 1,5 godziny, a podczas której ustalono najważniejsze dla gminy i mieszkańców zagadnienie – podatki.

 

Piątkowa (2 grudnia) sesja Rady Gminy w Starym Brusie była bardzo merytoryczna. Dyskusji prawie nie było i radni szybko i sprawnie głosowali nad kolejnymi uchwałami. Najważniejsze z nich to oczywiście podatki, które będą obowiązywać w nadchodzącym roku. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo główne daniny – choć nieznacznie – to jednak zostały obniżone z powodu deflacji. Mieszkańcy zapłacą niższe podatki: rolny, leśny i od nieruchomości. Pozostałe zobowiązania wobec UG pozostaną na obecnym poziomie. Oprócz podatków rada przyjęła nową strategię rozwoju gminy. – Jest ona niezbędna do złożenia wniosku do PROW na rozbudowę gminnego ujęcia wody i nitki wodociągu oraz do wniosku polegającego na montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – wyjaśnia wójt Paweł Kołtun. Radni podjęli tez uchwałę intencyjną o złożeniu wniosku na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Starym Brusie z projektu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina. Na koniec uchwalono niezbędne zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. (bm)