Tak będzie wyglądała wystawa stała w Sobiborze

(20 maja) W Państwowym Muzeum na Majdanku odbyła się publiczna prezentacja wyników konkursu na najlepszą aranżację plastyczną przygotowywanej wystawy stałej dla Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze.

Sąd konkursowy pod przewodnictwem architekta Piotra Lewickiego przyznał trzy nagrody pieniężne. Pierwszą nagrodę w kwocie 15.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymali Jarosław Kłaput i Barbara Kłaput „Kłaput Project” s.c. z Warszawy. Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej i dokumentacji projektowej.

W uzasadnieniu sąd konkursowy zwrócił uwagę na koncepcję centralnej gabloty wystawienniczej oraz ustawionych wokół niej ścian ekspozycyjnych, które wymuszają pożądany ruch zwiedzających i dzielą przestrzeń wystawy na poszczególne działy. Docenił także właściwy dobór materiałów wykończeniowych do charakteru ekspozycji i nastroju wnętrza.

Drugą nagrodę (10.000 zł) otrzymała pracownia Platige Image S.A. z Warszawy. Trzecią nagrodę w kwocie 5.000 zł otrzymała pracownia „Fabryka Dekoracji” Marcin Pietuch z Krakowa.

Konkurs prowadzony był w oparciu o środki finansowe pochodzące z grantu udzielonego przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Scenariusz wystawy został opracowany przez zespół Państwowego Muzeum na Majdanku. Ekspozycja będzie prezentować i przekazywać wiedzę faktograficzną o działającym w latach 1942–1943 niemieckim obozie zagłady w Sobiborze w szerszej perspektywie historycznej.

Otwarcie nowego budynku muzeum w Sobiborze wraz z wystawami planowane jest na kwiecień 2020 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here