Taki deficyt to dla nich pestka

Radni gminy Leśniowice jednogłośnie przyjęli budżet na 2023 rok z planowanym deficytem najniższym od 4 lat. Ale Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, ostrzega, że to będzie trudny rok pod względem finansowym. – Bo czasy są trudne – mówiła na ostatniej wójt.

Gdy Joanna Jabłońska rozpoczynała pracę na stanowisku wójta, wchodziła w rok 2019 z największym w dziejach gminy deficytem, wynoszącym 10,9 mln zł. Mówiono, że to deficyt „odziedziczony” z poprzedniej kadencji (wynikał z dużej ilości zaplanowanych inwestycji), ale wielu radnych było przerażonych jego wysokością i z obawami patrzyło w przyszłość.

W kolejnych latach kwoty planowanego deficytu były jeszcze wyższe (w 2020 r. – 13,6 mln zł), ale projekty budżetów dostawały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, finanse gminy spinały się, a wójt Jabłońska zaskarbiła sobie zaufanie leśniowickich radnych. W powiecie chełmskim uchodzi za jedną z najskuteczniejszych w pozyskiwaniu dotacji. Wobec tego radni nie mieli większych obaw przyjmując na ostatniej sesji budżet na 2023 r. z deficytem wynoszącym „zaledwie” 1,9 mln zł. Według wójt Jabłońskiej należy jednak pozostać ostrożnym, bo czasy są niepewne, a wszechobecna drożyzna dotkliwa jest i dla gminnej kasy, i dla domowych budżetów.

– To będzie trudny rok pod względem finansowym, bo czasy są trudne, ale dołożymy wszelkich starań, aby plan wydatków i dochodów był realizowany zgodnie z zamierzeniami – mówiła na sesji wójt Jabłońska. – Dokument ten będzie w trakcie roku ewaluował, ponieważ ubiegamy się o dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

Dochody gminy na 2023 r. zaplanowano na 32 mln zł, wydatki na 33,9 mln zł. Radni jednogłośnie przyjęli tegoroczny budżet.

– Dzięki pozyskanym dotacjom mamy zaplanowane w tym roku szereg inwestycji, zwłaszcza budowy dróg, na które mieszkańcy tak czekają, choć potem czasem narzekają na ich odśnieżanie – stwierdził Wiesław Wierzchoś, przewodniczący Rady Gminy Leśniowice.

Wójt Jabłońska sprecyzowała, że dzięki dofinansowaniom z „Polskiego Ładu” w 2023 r. w gminie Leśniowice przebudowanych zostanie 11 km dróg (w Sarniaku, Poniatówce, Wygnańcach, Teresinie, Majdanie Leśniowskim, Leśniowicach, Kumowie Plebańskim i Sielcu).

Kolejne zaplanowane na ten rok inwestycje to m.in.: budowa świetlicy wiejskiej w Dębinie, przebudowa siedziby Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków. Gmina kontynuować będzie też realizację dwóch istotnych z punktu widzenia społecznego programów finansowanych z unijnych dotacji dotyczących funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ „Słowikowo” oraz usługi transportowej dla mieszkańców door-to-door. (mo)