Tarczobus mobilny punkt informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Tarczobus to mobilny punkt informacyjny, promujący pomoc, którą można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej. Celem akcji było dotarcie z informacją do przedsiębiorców o formach wsparcia realizowanych w powiatowych urzędach pracy. Właśnie dlatego w dniu 16 czerwca 2020 r. specjalnie oznakowany bus wyruszył w trasę do wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz powiatowych urzędów pracy pomagali przy wypełnianiu wniosków oraz informowali jak skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych dla przedsiębiorców.

Poza podstawowymi formami wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 (PO WER) powiatowe urzędy pracy realizują również te, które mają na
celu zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa:

  • dofinansowanie  części kosztów wynagrodzeń  pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla przedsiębiorców);
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych
    w następstwie wystąpienia COVID-2019 (dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników);
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (dla organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Środki przeznaczone na działania PO WER w ramach Tarczy Antykryzysowej:

69 160 793 PLN  (51 896 000 PLN – środki dodatkowego limitu Funduszu Pracy (FP) na 2020 r. oraz 17 264 793 PLN – środki w ramach obecnego limitu FP na 2020 r.).

Co musisz zrobić?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej WUP
w Lublinie lub na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy powiatowych urzędów pracy.

Wniosek o bezzwrotne dofinansowanie należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń do nas – a my Cię pokierujemy dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here